Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ), αποτελεί ένα διαδημοτικό φορέα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα. Συγκροτήθηκε με σειρά ιδρυτικών διαδικασιών το έτος 2000 και διοικείται με νόμιμα εγκεκριμένο καταστατικό.

 

1η συνάντηση εκπροσώπων Δήμων Κρήτης
για την ίδρυση του ΣΕΔΗΚ, 12 Ιουλίου 2000

 

Ο ΣΕΔΗΚ περιλαμβάνει σαν μέλη του, μετά από νόμιμες αποφάσεις των ΔΣ τους, 60 Δήμους της Κρήτης. Παράλληλα συνεργάζεται με πολλους άλλους φορείς του νησιού που σχετιζονται με την ελαιοκομία όπως Νομαρχίες, ΤΕΔΚ, Ενώσεις Γεωρ. Συνεταιρισμών, Επιμελητήρια και Ιδρύματα.

 

Ο ΣΕΔΗΚ διοικείται από 9/μελές ΔΣ τα μέλη του οποίου είναι Δήμαρχοι εκλεγόμενοι για περίοδο 4 ετών, από την Γενική Συνέλευση και προέρχονται ανά δυο τουλάχιστο από κάθε Νομό της Κρήτης.

 

Α γενική συνέλευση
ΣΕΔΗΚ, 17 Φεβρουαρίου 2001, Ρέθυμνο

 

Έδρα του ΣΕΔΗΚ εχει οριστεί η ΤΕΔΚ Ρεθύμνου ενώ Γραφεία του λειτουργούν και στις ΤΕΔΚ των άλλων Νομών της Κρήτης.

 

Συνάντηση με FEMO, 20- 21 Οκτωβρίου 2000,
Γεωργιούπολη