Η βασική αποστολή του ΣΕΔΗΚ, η οποία εξειδικεύεται με 18 επί μέρους στόχους του Καταστατικού του, περιλαμβάνει δυό βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά παρεμβάσεις σχετικές με την αναβάθμιση των συνθηκών στον τομέα της παραγωγής ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει δρασεις σχετικές με την βελτίωση των όρων στον τομέα της διάθεσης και εμπορίας.

 

Στον τομέα της παραγωγής βασικοί στόχοι είναι: Η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση στην ποιότητα του ελαιολάδου, η μείωση του κόστους παραγωγής, προτάσεις για την βελτίωση των κανονισμών της ΕΕ, μελέτες για την καλύτερη αξιοποίηση των μέτρων της Ευρωπαικής και Εθνικής ελαικης πολιτικής, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από περιβαλλοντικά προβλήματα, ακραίες καιρικές συνθήκες, φυτονόσους κ.α.

Στον τομέα της διάθεσης βασικός στόχος είναι: Η αύξηση της κατανάλωσης του Κρητικού παρθένου ελαιολάδου, η ανάδειξη και προβολή της ανεγνωρισμένης υγιεινής, γευστικής και πολιτιστικής αξίας του και η προστασία της φημισμένης ποιότητας του.

 

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του ΣΕΔΗΚ περιλαμβάνουν:

 • 1. Επεξεργασία προτάσεων για την βελτίωση και καλύτερη αξιοποίηση των μέτρων της Εθνικής και Ευρωπαϊκής ελαϊκής πολιτικής.
 • 2. Μελέτες και προτάσεις για μέτρα και έργα για αντιμετώπιση προβλημάτων άρδευσης, φυτοπροστασίας, ζημιών από ακραίες καιρικές συνθήκες, επάρκειας εργατικών χειρών κ.α.
 • 3. Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού όπως δελτίων, CD, ταινιών κ.α
 • 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων για έλληνες και ξένους τουρίστες στην Κρήτη
 • 5. Έκδοση τακτικού ενημερωτικού περιοδικού
 • 6. Οργάνωση διαγωνισμών ποιότητας, συσκευασίας και προβολής.
 • 7. Δημιουργία Ιστοσελίδας για ενημέρωση παραγωγών και καταναλωτών
 • 8. Οργάνωση εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής εκπομπής
 • 9. Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις
 • 10. Ίδρυση Εκθεσιακών Μουσειακών Κέντρων «Ελαιοθηκών» για ανάδειξη της υγιεινής, διαιτητικής και πολιτιστικής αξίας του Κρητικού ελαιολάδου.
 • 11. Οργάνωση δικτύου διαπιστευμένων καταστημάτων αποκλειστικής χρήσης ελαιολάδου
 • 12. Οργάνωση Συμποσίων, Ημερίδων, Σεμιναρίων.
 • 13. Διαγωνισμοί εικαστικών μέσων για θέματα σχετικά με την ελιά και το ελαιόλαδο.