Οι Έλληνες και κυρίως οι Κρητικοί έχοντας διαπιστώσει τις πολλές ευεργετικές ιδιότητες του λαδιού καταναλώνουν από πολύ παλιά και κατά παράδοση μεγάλες ποσότητες.

 

Η μέση κατανάλωση σε επίπεδο Ελλάδας που είναι η υψηλότερη στον κόσμο (Σχ. 2.)ανέρχεται σε 20 kg/άτομο τον χρόνο. Στην Κρήτη η κατά άτομο κατανάλωση είναι ακόμη υψηλότερη και φθάνει τα 25kg/άτομο. Οι δείκτες αυτοί είναι αρκετά υψηλότεροι από τους αντίστοιχους σ' άλλες χώρες ακόμα και ελαιοπαραγωγικές.