Σταθερές οι μέγιστες, ελαφρά αυξημένες οι ελάχιστες

 

Σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 29ης Μαρτίου 2022 οι τιμές της εβδομάδας 23-29 Μαρτίου 2022 δεν φάνηκε να επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες αυξήσεις στα σπορέλαια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές στην Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Τυνησία της 29-03-2022 είχαν όπως στον Πίνακα 1.

delt 29 3

Αναλυτικότερα οι τιμές στην Ελλάδα (κατά επιχείρηση), στην Ιταλία (σε διάφορες πόλεις) και στην Ισπανία (κατά κατηγορία), την εβδομάδα αυτή, φαίνονται στο Δελτίο Τιμών ΣΕΔΗΚ της 29 Μαρτίου 2022, το οποίο μπορείτε να δείτε με κλικ εδώ.