Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΣΕΔΗΚ 

 

ξθνηθηηΟ ΣΕΔΗΚ αναζητεί Επιστημονικό Συνεργάτη για την υποστήριξη των επιστημονικών δραστηριοτήτων του και ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ (Γεωπόνους, Οικονομολόγους, Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης κ.α.)

Θα αξιολογηθούν θετικά οι τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με τα θέματα του ΣΕΔΗΚ, η άρτια γνώση ξενων γλωσσών, η εμπειρία σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα, η ικανότητα στη διαχείριση ιστοσελίδας.

Η αμοιβή θα είναι η προβλεπόμενη από τον νόμο ανάλογα με τα προσόντα του για 5-6 ώρες εργασία επί 5/νθημερο εβδομαδιαίως.

  Παράλληλα όμως μπορεί να υπάρξουν και επιπλέον αμοιβές από προγράμματα στα οποία μπορεί να εξεύρει ή συμμετάσχει ο συνεργάτης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν, το συντομοτερο  βιογραφικό τους συνοδευόμενο απαραίτητα από προσωπική  αίτηση στην οποία θα εκθέτουν τις απόψεις τους για την καταλληλότητα τους στην προώθηση των στόχων του ΣΕΔΗΚ όπως αναλύονται στο καταστατικό του και φαίνονται από τις μέχρι σήμερα δράσεις του (βλέπε www.sedik.gr).