Μέγιστες τιμές: Αυξημένες στην Ισπανία, σταθερές στην Ελλάδα και Ιταλία

πινακασ 8 1    Σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ της 8ης Ιουνίου 2021, οι υψηλότερες τιμές για λάδια οξύτητας 0,3ο παρέμειναν στα 3,48 €/kg στην Κρήτη και στα 3,66€/kg στην Πελοπόννησο, ενώ οι χαμηλότερες φτάνουν τα 3,10€/kg.

   

     Στην Ισπανία για τα έξτρα παρθένα οι μέγιστες τιμές αυξήθηκαν, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, στα 3,75€/kg ενώ οι ελάχιστες μειώθηκαν στα 3,10€/kg.

   

   Στην Ιταλία οι μέγιστες τιμές για το έξτρα παρέμειναν στα 4,70€/kg και οι ελάχιστες μειώθηκαν στα 4,45€/kg.

   

     Αναλυτικότερα οι τιμές στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Τυνησία όπως και οι τιμές των πρόσφατων διαγωνισμών, φαίνονται στο Δελτίο τιμών της 8ης Ιουνίου 2021 του ΣΕΔΗΚ (www.sedik.gr), το οποίο μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ