Προσοχή για Πυρηνοτρήτη, Μαργαρόνια, Βαμβακάδα

 

 Η Άνοιξη προχωρεί, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και η άνθηση στις ελιές εξελίσσεται. Παράλληλα όμως δημιουργούνται  και ειδικοί κίνδυνοι  από εχθρούς που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο  ευαίσθητο στάδιο της Άνθησης.dt1

  Σύμφωνα με το Δελτίο του ΠΚΠΦΠΕ Ηρακλείου της 7/5/2020 τα βλαστικά στάδια της περιόδου είναι το φούσκωμα των ανθέων, το κρόκιασμα, η έναρξη της. άνθησης και η πλήρης άνθηση.

  Ανάλογα με τα στάδια αυτά που εξαρτώνται από την πρωιμότητα καθε  περιοχής, ειναι  πιθανή  η  εμφάνιση διαφόρων εχθρών όπως ο Πυρηνοτρήτης, η Μαργαρόνια και η Βαμβακάδα ή Ψύλλα, τα οποία θα πρέπει να προσεχθούν.

  Ωστώσο, ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο θα ήταν αν το ΠΚΠΦΠΕ Ηρακλείου μπορούσε να δώσει και κάποια στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη ακμαίων Δάκου, μιας και ο ρόλος των ατόμων αυτών, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, είναι πολύ χρήσιμος για την μετέπειτα εξέλιξη του εντόμου.

 dt2

Βλαστικά στάδια ελιάς (ποικιλία Κορωνέικη)

dt3

Πρώιμες περιοχές: Άνθιση (στάδια F και F1).

Μεσοπρώιμες περιοχές: Κρόκιασμα των ανθέων - έναρξη της άνθισης (στάδια Ε και F).

Όψιμες περιοχές: Φούσκωμα των ανθέων (στάδιο D).

 

   Πυρηνοτρήτης (Prays oleae)

Στο δίκτυο παγίδευσης των μεσοπρώιμων περιοχών η πτήση των ακμαίων της ανθόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι προνύμφες περιφέρονται στα άνθη της ελιάς και τρέφονται από αυτά.

 

Οδηγίες

Μεσοπρώιμες περιοχές:

-Στους ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας συστήνεται πια επέμβαση όταν έχουν ανοίξει το 5-25% των ανθέων και επανάληψη μετά από 7 ημέρες. Στη βιολογική γεωργία το έντομο αντιμετωπίζεται κατά κανόνα στην ανθόβια γενιά με σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας (Bacillus thuringiensis). Στόχος είναι να μειωθεί ο πληθυσμός της επόμενης γενιάς που δύσκολα αντιμετωπίζεται με βιολογικά φάρμακα.

-Στους ελαιώνες συμβατικής καλλιέργειας με μειωμένη ανθοφορία (μικρότερη του 50% της κανονικής) συστήνεται μια επέμβαση στην έναρξη της άνθισης. Στους ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία δε χρειάζεται να γίνει καμία επέμβαση καθώς ποσοστό 5% των ανθέων αρκεί για μια ικανοποιητική καρπόδεση.

 

Σύσταση

Στην περίοδο της άνθισης προτείνεται η χρήση σκευασμάτων ταυ βακίλου ή άλλου εκλεκτικού εγκεκριμένου σκευάσματος που να μην διαταράσσει τα ωφέλιμα έντομα (επικονιαστές, παράσιτα, αρπακτικά) που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή.

Οδηγίες για τις όψιμες περιοχές θα δοθούν σε επόμενο δελτίο.

 

   Μαργαρόνια (Palpita unionalis)dt5

Οι προνύμφες της ανοιξιάτικης γενιάς καταστρέφουν την νεαρή ακραία βλάστηση.

 

Οδηγίες

- Στις μεσοπρώιμες περιοχές συστήνεται άμεσα προστασία των νεαρών δέντρων (φυτώρια, νέες φυτείες) και των δέντρων που έχουν υποστεί αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα λόγω άφθονης τρυφερής βλάστησης.

 

 

  Βαμβακάδα ή Ψύλλα (Euphyllura phillyreae)dt6

Είναι μυζητικό έντομο και προσβάλλει τη νέα βλάστηση. Εκκρίνει χαρακτηριστική λευκή κηρώδη ουσία μαζί με κολλώδες μελίτωμα που καλύπτουν τις κορυφές των νέων βλαστών και τις ταξιανθίες.

 

Οδηγίες

-Συστήνεται αντιμετώπιση μόνο σε ελαιώνες μειωμένης ανθοφορίας και όπου τα καλυμμένα με βαμβακάδα άνθη ξεπερνούν το 30%.

Επιλέγοντας κατάλληλο σκεύασμα με προσθήκη παραφινικού λαδιού γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση βαμβακάδας και πυρηνοτρήτη.

_____

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: Όσο ισχύουν τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, το δίκτυο παγίδευσης και παρατηρήσεων για την ελιά έχει σχετικά περιοριστεί. Συστήνεται να προσεγγίσετε τις οδηγίες των δελτίων την περίοδο αυτή ανάλογα με το βλαστικό στάδιο που βρίσκονται τα ελαιόδεντρα σας και την αναμενόμενη παραγωγή τους.

  Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς. Στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ http://wwww.minagric.gr/svspest/svspest ENEMY crops.aspx και http://wwww.minagric.gr/svspest/svspest bfuncs crops.aspx μπορείτε να ενημερώνεστε για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων.

  Διαβάζετε και εφαρμόζετε τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

  Αποφύγετε τις επεμβάσεις με χαλκούς κατά την άνθιση. Οι χαλκοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν το αργότερο μέχρι το κρόκιασμα των ανθέων. Όπου είναι απαραίτητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μη χαλκούχο εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.

  Ενημερώνεστε παρακολουθώντας τα δελτία καιρού. Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, π.χ. δυνατός άνεμος ή αναμενόμενη βροχή.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Οι δραστικές ουσίες chlorpyrifos / chlorpyrifos methyl δεν είναι πλέον εγκεκριμένες για χρήση ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Όλες οι εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιείχαν τις ανωτέρω δραστικές ουσίες έχουν ανακληθεί ενώ η καταληκτική ημερομηνία χρήσης αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη έληξε στις 16 Απριλίου 2020. Λόγω των αποφάσεων μη έγκρισης των δραστικών ουσιών, σας γνωρίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2020 ψηφίστηκε Κανονισμός μείωσης όλων των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων των chlorpyrifos / chlorpyrifos methyl στο όριο του αναλυτικού προσδιορισμού. Τα νέα όρια αναμένεται να δημοσιευτούν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ισχύσουν το φθινόπωρο του 2020.

 

Ηράκλειο 7 Μαΐου 2020
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη