Δημοπρατείται ποσότητα 90 τόνων, οξύτητας 0,86% την 13/5/2020

 zakros
     O Αγρ. Συνεταιρισμός Ζάκρου, ο οποίος πρωτοπορεί στην διάθεση του ελαιολάδου του με την διαφανή μέθοδο των διαγωνισμών, διενεργεί μία ακόμα δημοπρασία για διάθεση 90 τόνων ελαιολάδου οξύτητας 0,86% και ζητά προσφορές στις 13 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:30.
 
Το ακριβές κείμενο του διαγωνισμού έχει ως εξής:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2020 3