Δημοπρατούνται συνολικά 25 τόνοι οξύτητας 6,2% μέχρι την 9/3/2020

 
logo kantanou selinou

Ο Α.Σ. Καντάνου-Σελίνου συνεχίζει να διαθέτει ελαιόλαδο με την ορθή πρακτική των διαγωνισμών, η οποία εξασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας στις εμπορικες πράξεις  μεταξύ παραγωγών καί  αγοραστών (εμπόρων) επωφελέστερες και για τις δύο πλευρές. 

Ο Συν/σμος με ανακοίνωσή του προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την πώληση βιομηχανικού ελαιολάδου οξύτητας 6,2 το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 09-03-2020 και ώρα 14:00.

 

Το ακριβές κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

kantanou selinou diag