Δημοπρατείται ποσότητα 90 τόνων, οξύτητας 0,95% την 5/3/2020

 

 zakros
     O Αγρ. Συνεταιρισμός Ζάκρου ο οποίος πρωτοπορεί στην διάθεση του ελαιολάδου του με την διαφανή μέθοδο των διαγωνισμών συνεχίζει και φέτος με την διενέργεια μίας ακόμα δημοπρασίας για διάθεση 90 τόνους ελαιλάδου οξύτητας 0,95% και ζητά προσφορές στις 5 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 18:00.
 
Το ακριβές κείμενο του διαγωνισμού έχει ως εξής:

 

zakros2