Δημοπρατούνται συνολικά 18 τόνοι οξύτητας 0,54% την 7/3/2020

 

 Διαγωνισμος

 

O Αγρ. Συνεταιρισμός Μαθιάς Πεδιάδος αρχίζοντας την ορθή και διαφανή πρακτική του διαγωνισμού στην διάθεση

 

του ελαιολάδου των παραγωγών μελών του, θέτει σε δημοπρασία 18 τόνους ελαιολάδου οξύτητας 0,54 και δέχεται προσφορές μέχρι την 7/3/2020, ημέρα Σάββατο, και ώρα 18:00.

 

Το ακριβές κείμενο του διαγωνισμού έχει ως εξής:

 

 2