Έρευνα ΣΕΔΗΚ  για διατροφή με ελαιόλαδο και  Αναπλαση Μνημειακών ελαιόδεντρων

      ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 23-01-2020  

 Ανταπόκριση Κ. Κλαψινού απο Ρέθυμνο

 

       Όπως επισημάνθηκε κατα την εκδήλωση  η "Πολιτιστική και Υγιεινή αξία του Κρητικού ελαιολάδου" που οργανώθηκε απο τον ΣΕΔΗΚ σε συνεργασία με  τον Δήμο Ρεθύμνου,  την Περιφέρεια Κρήτης και  Σχολεια του Ρεθυμνου, στην Κρητη υπαρχουν σημαντικές προυποθεσεις και δυνατοτητες για   αναπτυξη  "Ελαιοτουρισμου"   σαν μιας νεας εναλλακτικης μορφης τουρισμο'υ.

 Οπως αναφερθηκε κατα την εισηγηση του κ. Νικ. Μιχελάκη, στην Κρήτη  υπαρχουν αρκετα πολυ σημαντικα ελαιοκομικα αξιοθέατα, οπως Αρχαιολογικά μνημεία, Μνημειακά ελαιόδεντρα,   Ελαιομουσ

εία, Τουριστικα ελαι­οτριβεία,  Ελαιοταβέρνες, Ξενοδοχεία και επισκέψιμα ελαιοκτή­ματα τα οποια μπορουν να αποτελεσουν σημεία σταθμους για την αναπτυξη τουριστικων διαδριομων. Ολα αυτα  να αποτελέσουν στοιχεία που μπορούν να δώσουν μια περαιτέρω ώθηση σε σχέση με την κα­τεύθυνση που θα μπορουν να ακολουθήσουν οι επαγγελματίες του τουρισμου

   

 Οι Τουρίστες επιθυμούν φαγητά με ελαιόλαδο και ειναι διατεθειμένοι να τα πληρώσουν ακριβώτερα

      Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στην διάρκεια της εκδήλ­ωσης του ΣΕΔΗΚ στο Ρέθυμνο  σχετικα με τις  απόψεις των τουριστών για την διατροφή και το ελαι­όλαδο, σε συνολο 1500 ερωτηθέντων

vatolakkos teliki

 από 32 χώρες, το 90%  απά­ντησε πως γνωρίζει τον βλα­πτικό ρόλο των λιπαρών στην υγεία. Αντίστοιχα το ίδιο πο­σοστό γνωρίζει τον ευεργε­τικό ρόλο του ελαιολάδου καθώς και ότι τα φαγητά που περιλαμβάνουν το ελαι­όλα

δο είναι πιο υγιεινά. Ωστόσο, αντίστοιχα δεν γνω­ρίζουν καλά τα διατροφικά πρότυπα Μεσογειακή, Ελλη­νική και Κρητική διατροφή. Το ποσοστό του 15% δεν προτιμά ιδιαίτερα την Κρη­τική διατροφή, ωστόσο το 90% των ερωτηθέντων εμ­φανίστηκαν διατεθειμένοι να πληρώσουν 0,5 έως και 1 ευρώ επιπλέον ανά μερίδα για φαγητά με ελαιόλαδο.

Στα συμπεράσματα τις έρευ­νας επισημαίνεται πως είναι αναγκαία η επαναφορά του ελαιολάδου στις κουζίνες των καταστημάτων εστίασης και ξενοδοχείων, πως είναι εφι­κτή η λογική αύξηση στις τιμές των φαγητών ελαιολάδου εφόσον αφορά πραγ­ματική και όχι πλασματική χρήση με σχετική αναφορά στους καταλόγους και ότι απαιτείται ενημέρωση των τουριστών ότι μόνο η Κρη­τική διατροφή χρησιμοποιεί αποκλειστικά εξαιρετικό παρ­θένο ελαιολαδο.

 

Αρχαιολογικα Μνημεια και Μνημεικα ελαιοδεντρα σημεια σταθμοι τουριστικων διαδρομών  

Στην Κρήτη υπάρχουν 14 επισκέψιμα αρχαιολογικά μνημεία που ο ΣΕΛΗΚ έχει το

vouves touristes3

ποθετήσει ειδική σήμανση. Αξίζει να σημειωθεί πως και στο Ρέθυμνο υπάρχουν τρία επισκέψιμα μεταβυζαντινά μνημεία στους Αρμένους, το Μαρουλά και το Χρωμοναστήρι καθώς και επισκέψιμα ελαιομουσεία σε Χρωμοναστήρι και Αρμένους.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από το ΣΕΔΗΚ και στην ανά­δειξη των Μνημειακών ελαιοδέντρων στη Κρήτη .

Με πολυετείς μελετες και ερευνες αξιολογήθηκαν απο διεπιστημονική επιτροπη την τελευταία 10/ετία , περιπου 100 ελαιόδεντρα απο τα οποια  τελικα 14 ανακηρύχθηκαν "Μνημει­ακά¨" και αναδείχθηκαν με επιτόπια προβολή και ειδική σήμανση.  Στην συνεχεια  για 6  απο αυτα,   τα οποία  παραχωρήθηκαν απο τους ιδιοκτήτες τους με δωρεά, πωληση, ενοικιαση η συμβαση χρήσης στους Δήμους, εκπονηθηκαν Αρχιτεκτονικές μελετες  και  με μεριμνα των Δημων και του ΣΕΔΗΚ, ηδη  αναπλαστηκαν τα οι  Μνημειακες  Βουβων, Καβουσίου, Βατολάκκου, ενω  βρισκεται σε εξελιξη  η ανάπλαση και των Μνημεικών: Αμαρίου,  Πανασού και   Αγγελιανών Μυλοποτάμου.