Δημοπρατούνται συνολικά 25 τόνοι ελαιολάδου οξύτητας 5,6 την 27-12-2019

 

 

Συνεχίζεται η διάθεση ελαιολάδου από Συνεταιρισμόυς της Κρήτης με την ορθή πρακτική των διαγωνισμών η logo kantanou selinouοποία εξασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας στις εμπορικες πράξεις  μεταξύ παραγωγών καί  αγοραστών(εμπορων) επωφελέστερες και για τις δύο πλευρές. 

Ο Συν/σμος Σελίνου με ανακοίνωση του προσκαλεί τους ενδιαφερομενους να υποβαλλουν προσφορές για την πώληση βιομηχανικού ελαιολάδου οξύτητας 5,6 το αργότερο μέχρι τη  27/12/2019 και ώρα 14:00.

Το ακριβές κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής: 

ATT00163