Προσβάλλει την νέα βλάστηση και τους καρπούς.

 

ΠΚΠΦ Ηρακλείου, 30-07-2019

Την περίοδο αυτή παρατηρείται στο δίκτυο παγίδων του ΠΚΠΦ Ηρακλείου μία συνεχής δραστηριότητα του εντόµου της Μαργαρόνιας µε αλληλεπικαλυπτόµενες γενιές και µεγάλους πληθυσµούς.

 

mararonia1Κατά τόπους παρατηρούνται προσβολές µεγάλης έντασης όπου οι προνύµφες εκτός από τις βλαστικές κορυφές κατατρώγουν κοµµάτια φύλλων ή ολόκληρα φύλλα και νεαροί βλαστοί φαίνονται αποφυλλωµένοι. Σε ελαιώνες µε έντονη προσβολή οι προνύμφες (σκουλήκια) της Μαργαρόνιας τρώνε και την σάρκα των καρπών δηµιουργώντας σπηλαιώδη φαγώµατα στη σάρκα που φτάνουν µέχρι και τον πυρήνα.


ΟΔΗΓΙΕΣ:

Συστήνεται προστασία και συνεχής παρακολούθηση των νεαρών δέντρων στα φυτώρια και στους νέους ελαιώνες και των ελαιοδέντρων που είχαν δεχτεί κλάδεµα ανανέωσης.


Εξετάζεται αυτή την περίοδο στους παραγωγικούς ελαιώνες και όταν διαπιστώνεται έντονη προσβολή στην βλάστηση και στους καρπούς πρέπει να γίνεται έγκαιρη επέµβαση µε εγκεκριµένα σκευάσµατα για την αποφυγή νέων προσβολών. Οι προνύµφες όσο µεγαλώνουν γίνονται ανθεκτικές στα εντοµοκτόνα. Φροντίζετε να λούζονται οι λαίµαργοι βλαστοί στη βάση των δέντρων.