Δημοπρατείται ποσότητα 28 τόνων, οξύτητας 0,6% την 10-01-2019


O Αγρ. Συνεταιρισμός Εμπαρου συνεχίζοντας την ορθή και διαφανή πρακτική του διαγωνισμού στην διάθεση του ελαιολάδου των παραγωγών μελών του, θέτει σε δημοπρασία 28 τόνους ελαιολάδου οξύτητας 0,60 και δέχεται προσφορές μέχρι την 10-01-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 .

diagon elaioladou

Το ακριβές κείμενο του διαγωνισμού έχει ως εξής:

emparos 100119