Δημοπρατείται ποσότητα 60 τόνων, οξύτητας 0,47% την 10-10-2018


O Αγρ. Συνεταιρισμός Ζάκρου ο οποίος πρωτοπορεί στην διάθεση του ελαιολάδου του με την διαφανή μέθοδο των διαγωνισμών συνεχίζει και φέτος με την διενέργεια της 8ης δημοπρασίας για διάθεση 60 τόνους ελαιλάδου ΠΟΠ Σητείας ΛΑΣΙΘΙΟΥ οξύτητας 0,7% και ζητά προσφορές μέχρι 10 Οκτωβρίου 2018.

as zakrou17
Το ακριβές κείμενο του διαγωνισμού έχει ως εξής:


zakros diagonismos 2018 3