Άρχισε  ο 2ος ψεκασμός με προσπάθειες των ΔΑΟΚ με  περυσινά φάρμακα και χωρίς Τομεάρχες;


   Μία αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα παρέχουν τα στοιχεία τα οποία απέστειλε η Γεν. Δ/νσης Περιφ. Αγρ. Οικονομίας στον ΣΕΔΗΚ, με την ευκαιρία του Δ.Σ. που έγινε χθες 10-07-2018 στο Ρέθυμνο. Με τα στοιχεία αυτά δίδεται καταρχήν μία εικόνα των φετινών χρηματοδοτήσεων κατά Νομό αλλά και της επιπλέον κατανομής των 854.300 € που έγινε για όλη την Κρήτη, μετά από σχετικά αιτήματα.


dakosΠαράλληλα όμως δίδεται και εικόνα για το προσωπικό που προβλέπεται να προσληφθεί (46 τομεάρχες Γεωπόνοι και 65 εργατοτεχνίτες) για την υποστήριξη και τον έλεγχο της εφαρμογής των ψεκασμών.  Ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν τελικά προσλήφθηκε το προσωπικό αυτό ή αληθεύουν οι πληροφορίες ότι οι διαδικασίες για την πρόσληψή του θα ολοκληρωθούν τον Αύγουστο. Επίσης δεν διευκρινίζεται αν έγινε   τελικά η προμήθεια των φαρμάκων της φετινής χρονιάς ή αληθεύουν οι πληροφορίες ότι οι διαγωνισμοί για την προμήθεια τους θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο.


Το πλήρες κείμενο του με ημερομηνία 10-07-2018 εγγράφου της Γεν. Δ/νσης Περιφ. Αγρ. Οικονομίας Κρήτης πορος τον ΣΕΔΗΚ έχει ως εξής:

 

 

ipomnima dakoktonia1ipomnima dakoktonia2 ipomnima dakoktonia3