Δημοπρατείται ποσότητα 80 τόνων, οξύτητας <0,2% την 15-05-2018


O Αγρ. Συνεταιρισμός Εμπαρου συνεχίζοντας την ορθή και διαφανή πρακτική του διαγωνισμού στην διάθεση του ελαιολάδου των παραγωγών μελών του, θέτει σε δημοπρασία 80 τόνους ελαιολάδου οξύτητας <0,2 και δέχεται προσφορές μέχρι την 15-05-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 .

diagon elaioladou

Το ακριβές κείμενο του διαγωνσιμού έχει ως εξής:

diagon elaioladou emparos 150518