Δημοπρατείται ποσότητα 30 τόνων, οξύτητας <0,30% την 02-02-2018


O Αγρ. Συνεταιρισμός Εμπαρου συνεχίζοντας την ορθή και διαφανή πρακτική του διαγωνισμού στην διάθεση του ελαιολάδου των παραγωγών μελών του, θέτει σε δημοπρασία 30 τόνους ελαιολάδου οξύτητας <0,30 και δέχεται προσφορές μέχρι την 02-02-2018 και ώρα 13:00 .

emparos

Το ακριβές κείμενο του διαγωνσιμού έχει ως εξής:

diagon elaioladou emparos 020218