Δημοπρατείται ποσότητα 90 τόνων, οξύτητας 0,4% την 7-02-2018


O Αγρ. Συνεταιρισμός Ζάκρου ο οποίος πρωτοπορεί στην διάθεση του ελαιολάδου του με την διαφανή μέθοδο των διαγωνισμών συνεχίζει και φέτος με την διενέργεια της 3ης δημοπρασίας για διάθεση 60-90 τόνους ελαιλάδου έξτρα παρθένου οξύτητας 0,4% και ζητά προσφορές μέχρι 7 Φεβρουαρίου 2018.

as zakrou17
Το ακριβές κείμενο του διαγωνσιμού έχει ως εξής:


zakros diagonismos 2018 2