Ο ΑΣ Κριτσάς προκηρρύσει διαγωνισμό για την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 ένα βυτίο 30.000 κιλά περίπου, Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου οξύτητας 0,35-0,38%. Το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού έχει ως εξής:

 

kritsa

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αγροτικός Συν/σμός Κριτσάς διαθέτει προς πώληση ένα βυτίο 30.000 κιλά περίπου, Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εσοδείας 2017-2018 προερχόμενο από κοινή άλεση ελαιοκάρπου. Το ελαιόλαδο είναι αποθηκευμένο σε ανοξείδωτες δεξαμενές με προσθήκη αζώτου.


Δεξαμενή Νο 1 28.000 κιλά περίπου με οξύτητα 0,35
Δεξαμενή Νο 6 22.000 κιλά περίπου με οξύτητα 0,38 Η φόρτωση του βυτίου θα γίνει από την δεξαμενή Νο 6 με συμπλήρωση από την δεξαμενή Νο 1.


Προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές στο γραφείο του Συν/σμού μέχρι την Τετάρτη 31-1-2018 και ώρα 12.30 μ.μ. λήξη προθεσμίας καταθέσεως προσφορών.
Δείγματα θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 09.00 πμ έως 13.00 μμ.


Αν αποφασιστεί η κατακύρωση του λαδιού σε κάποιον από τους πλειοδότες, πρέπει πριν από την έναρξη της φόρτωσης, να κατατεθεί ολόκληρη η αξία του λαδιού στο λογαριασμό του Συν/σμού στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.


Ο αγοραστής θα παραλάβει το λάδι από τις δεξαμενές του Συν/σμού στην Κριτσά μέσα σε 10 μέρες από την κατακύρωση του λαδιού.


Η ζύγιση του ελαιολάδου θα γίνει στην ζυγαριά του Συν/σμού στην Κριτσά.
Το λάδι μετά την φόρτωση ταξιδεύει με ευθύνη του αγοραστή.
Ο αγοραστής θα παραλάβει το σύνολο του περιεχομένου των δεξαμενών (πάτο-κορφή) με την ίδια τιμή. (Ξένες ύλες -υγρασία δεν αφαιρούνται)


Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λαδιού (οξύτητα κλπ) αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς είναι το χημείο της ΕΝΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕΒΕ στο Ηράκλειο Ο Συν/σμός έχει το δικαίωμα να αναβάλει, να ματαιώσει ή και να ακυρώσει τον διαγωνισμό χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση κατά του Συν/σμού.