Από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γνωστοποιείται στους ιδιοκτήτες καταστημάτων μαζικής εστίασης ,ότι από 1-1-2018 κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση (π.χ. σαλάτες) πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης οι οποίες προέρχονται από εγκεκριμένο τυποποιητήριο ελαιολάδου και φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις.


ladompoukalaΓνωστοποιείται επίσης, ότι για την διάθεση οίνου και λοιπών αλκοολούχων ποτών που προσφέρονται στους καταναλωτές χύμα, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στον Τιμοκατάλογο ή σε ανηρτημένη πινακίδα του καταστήματος η χώρα προέλευσης ,ο παραγωγός και εμφιαλωτής τους.


Επισημαίνεται τέλος στους συσκευαστές των αγροτικών προϊόντων που προβλέπονται από τη σχετική διάταξη νόμου (π.χ.ντομάτες,εσπεριδοειδή) η υποχρέωσή τους για κατοχή και τήρηση Βιβλίου ιχνηλασιμότητας για τη νόμιμη εμπορία και διακίνηση αγροτικών προϊόντων. Στους παραβάτες των παραπάνω θα επιβάλλονται οι από το Νόμο προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.