Συνολικά διατίθενται 65 τόνοι οξύτητας 0,3 -0,8 βαθμοί

 

  Ακολουθώντας την διαφανή μέθοδο  του διαγωνισμού και την ορθή πρακτική εμπορίας της απο κοινού   πώλησης ελαιολάδου, εννέα (9)  Συνεταιρισμοι της Π.Ε.  Ηρακλείου, αποφάσισαν και προχωρήσουν στον  πρώτο  πλειοδοτικό διαγωνισμο πώλησης   ποσοτήτων της  φετινήςς παραγωγής τους.

  Ετσι, σύμφωνα με ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ τους,  οι 9 Συν/σμοί προχωρούν  στην απο κοινού πώληση με πλειοδοτικό διαγωνισμό διαφόρων ποσοτήτων της παραγωγής τους, συνολικά   65 τόνων εξτρα παρθένου ελαιολάδου, φετινής εσοδείας,. με τελική ημερομηνία προσφορών  την Δευτέρα  15 Ιανουρίου 2018.

 

   Ο διαγωνισμος αφορά ελαιόλαδα των Συν/σμων Επισκοπής, Βιάννου, Αρκαλοχωρίου, Τυλίσσου, Αγίου Μύρωνα, Κρουσώνα, Νιπιδιτού, Βόννης, και Ελιάς  εσοδείας 2017-2018, οξύτητας 0,3-0,8 βαθμών.  Οι προσφορές θα είναι κλειστές και  αποστέλλονται στην δ/νση:  Αβέρωφ και Μανουσογιάννη 3 στο Ηράκλειο, από τις 10 π.μ. έως στις 1 μ.μ. καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής.

 Τα προς πώληση ελαιόλαδα  βρίσκονται στις αποθήκες των Συνεργαζόμενων Συνεταιρισμών ως εξής : Επισκοπής 10 τόνοι, Αγίου Μύρωνα 10 τόνοι , Κρουσσώνα 10 τόνοι , Τυλίσσου 10 τόνοι , Βιάννου 10 τόνοι, Νιπιδιτού 10 τόνοι , Βόνης 5 τόνοι.

 

        Το ακριβές κείμενο της προκήρυξης εχει ως εξής:

 

OI ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ :
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ , ΒΙΑΝΝΟΥ , ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ , ΤΥΛΙΣΣΟΥ , ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ , ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ , ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ , ΒΟΝΝΗΣ , ΕΛΙΑΣ


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Ν

   Πλειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό πώλησης έξτρα παρθένου ελαιολάδου εσοδείας 2017-201, οξύτητας 0,3-0,8 βαθμών, στις 15-1-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μμ ,με κλειστές προσφορές που θα αποστέλλονται στο γραφείο τους Αβέρωφ και Μανουσογιάννη 3 στο Ηράκλειο , από τις 10 πμ έως στις 1 μμ καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής μέχρι και τις 15-1-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1 μμ.

 

Η ποσότητα του προς πώληση ελαιολάδου ανέρχεται στους 65 τόνους οι οποίοι βρίσκονται στις αποθήκες των Συνεργαζόμενων Συνεταιρισμών ως εξής : Επισκοπής 10 τόνοι , Αγίου Μύρωνα 10 τόνοι , Κρουσσώνα 10 τόνοι , Τυλίσσου 10 τόνοι , Βιάννου 10 τόνοι , Νιπιδιτού 10 τόνοι , Βόνης 5 τόνοι.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :


deksamenes151. Η προσφορά θα αναφέρει τιμή που θα αφορά τη συνολική ποσότητα των 65 τόνων του ελαιολάδου και θα είναι ενιαία , (μια τιμή ) για το λάδι "ως έχει", πάτο κορφή και χωρίς αυξομείωση οξύτητας , αφαίρεση Ξ.Υ.Υ. και θα αναφέρει αν συμπεριλαμβάνεται η όχι ο ΦΠΑ 13%


2. Η παραλαβή του λαδιού θα γίνει από τις δεξαμενές του κάθε συνεργαζόμενου Συνεταιρισμού με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή από τον κρουνό, το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της κατακύρωσης του διαγωνισμού ,η παράδοση θα γίνει στην πλάστιγγα του συνεταιρισμού πού φορτώνει η σε πλάστιγγα της επιλογής του


3. Η εξόφληση του συνόλου της αξίας του λαδιού θα γίνει πριν τη φόρτωση , με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του κάθε Συνεργαζόμενου Συνεταιρισμού.


4. Η τελική απόφαση και η κατακύρωση του λαδιού θα γίνει κατά την κρίση του Δ.Σ. των Συνεργαζόμενων Συνεταιρισμών αν κριθεί συμφέρουσα η προσφερόμενη τιμή.


5. Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης .


6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δείγματα από τις δεξαμενές των συνεταιρισμών.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κος Σαλούστρος τηλ. 6977466363 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 -1 -2018


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ


Ο Πρόεδρος
Kυπριωτάκης Γιάννης

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Σαλούστρος Χαράλαμπος