Συμβουλές για την αντιμετώπιση ασθενειών που απειλούν την ελιά δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτογειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.
H ανακοίνωση έχει ώς εξής:

 

Κυκλοκόνιο και Κερκόσπορα


Πρόκειται για μυκητολογικές ασθένειες που προκαλούν κηλιδώσεις στα φύλλα, πρόωρη φυλλόπτωση και εξασθένηση των προσβεβλημένων ελαιοδέντρων. Μεγάλης έντασης μολύνσεις μπορεί να προσβάλλουν και τους καρπούς προκαλώντας καρπόπτωση.
kiklokonio3Φέτος οι κλιματολογικές συνθήκες συνέβαλαν στην ευρωστία των δέντρων και οι καλλιεργητικές τακτικές που εφαρμόστηκαν περιόρισαν τις ασθένειες.
• Το κυκλοκόνιο εκδηλώνεται με κυκλικές καστανές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων. Προσβάλλονται κυρίως τα παλιότερα φύλλα χαμηλά στις ποδιές.
• Η κερκόσπορα σχηματίζει ακανόνιστες κίτρινες κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων και ελαφρώς σκούρο μεταχρωματισμό μόνο στην κάτω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων.
Οι κηλιδώσεις εξελίσσονται σε ξηράνσεις και στις δύο ασθένειες και τα φύλλα πέφτουν. Το φθινόπωρο, θερμοκρασίες 16-20οC και βροχερός ή υγρός καιρός ευνοούν νέες μολύνσεις.
Ευπαθείς ποικιλίες: Θρουμπολιά, Άμφισσας, Τσουνάτη, Καλαμών. Σχετική αντοχή παρουσιάζει η Κορωνέικη (ψιλολιά).


Η αντιμετώπιση των ασθενειών είναι προληπτική:
•Επιλέγετε λιγότερο ευαίσθητες ποικιλίες σε περιοχές όπου ευνοούνται οι ασθένειες.

•Αποφεύγετε την πυκνή φύτευση ελαιοδέντρων και την εγκατάσταση νέων ελαιώνων σε υγρές και κακώς αεριζόμενες περιοχές.
•Σωστό και συστηματικό κλάδεμα εξασφαλίζει καλό αερισμό, φωτισμό και περιορισμένη υγρασία στο φύλλωμα.
•Ισορροπημένες αρδεύσεις και λιπάνσεις.
•Συστήνεται φθινοπωρινή προστασία, πριν την επόμενη βροχή με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα σε ελαιώνες ευπαθών ποικιλιών που βρίσκονται σε περιοχές αυξημένης υγρασίας.

 

Καρκίνωση


Ασθένεια που οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται με το σχηματισμό εξογκωμάτων (καρκινώματα) στα κλαδιά, στους μεγάλους κλάδους, στον κορμό και σπανιότερα στα φύλλα. Προκαλεί ξήρανση κλαδιών και εξασθένηση των δέντρων.
karkinosi3Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή βροχής και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες το βακτήριο μπορεί να προσβάλει τα δέντρα μέσω πληγών που δημιουργούνται συνήθως από παγετό, χαλάζι, δυνατό άνεμο ή μετά από ράβδισμα ή κλάδεμα. Η ποικιλία Κορωνέϊκη είναι πολύ ευαίσθητη στο βακτήριο.

 

Η καρκίνωση αντιμετωπίζεται με προληπτικά μέτρα:


•Αποφεύγετε ράβδισμα και κλάδεμα των δέντρων με βροχερό καιρό.
•Αμέσως μετά τη συγκομιδή, κλάδεμα, παγετό ή χαλάζι συστήνεται προληπτικός ψεκασμός με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα.
•Αφαίρεση, απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλαδιών στη διάρκεια ξηρών περιόδων για να αποφευχθούν νέες μολύνσεις. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται συστηματικά σε διάλυμα οινοπνεύματος ή χλωρίνης 5%.
•Στη σύσταση νέου ελαιώνα αποφεύγετε την πυκνή φύτευση και χρησιμοποιείτε υγιή δενδρύλλια που προέρχονται από φυτώρια που δεν έχουν την ασθένεια.


Καπνιά


kapnia1Είναι μύκητας που αναπτύσσεται στα μελιτώματα των κοκκοειδών. Φύλλα και κλαδιά καλύπτονται από ένα λεπτό μαύρο στρώμα του μύκητα που δυσχεραίνει τις φυσιολογικές λειτουργίες και οδηγεί το δέντρο σε εξασθένηση. Ευνοείται σε υγρές περιοχές και σε ελαιώνες με πυκνή βλάστηση.


• Η καταπολέμηση των κοκκοειδών στην κατάλληλη εποχή όπως και το κλάδεμα περιορίζουν την καπνιά. Επίσης, συστήνεται επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα μετά τη συγκομιδή.

 

 


Λειχήνες


leixines3Οι λειχήνες αναπτύσσονται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και καλύπτουν κορμούς, κλάδους και φύλλωμα με μια λεπτή κιτρινοπράσινη στρώση.


• Η αποκόλληση των λειχήνων γίνεται με ψεκασμούς με χαλκούχα σκευάσματα κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου. Φροντίζετε να βρέχονται καλά κορμοί και κλάδοι.