Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου ανακοινώνεται στους ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι από μόνοι τους ενεργοποιούνται και εκτελούν ψεκασμούς κατά του δάκου της ελιάς, ότι θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί προκειμένου να μην υπάρξουν υπολείμματα των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων στο ελαιόλαδο, με ανυπολόγιστες συνέπειες στην υγεία των καταναλωτών, στην εμπορία και στη φήμη του προϊόντος μας.


Το παραπάνω έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι σε εξέλιξη η ελαιοποίηση στους καρπούς της ελιάς και ο χρόνος ως τη συγκομιδή μετράει αντίστροφα.


dakoktonia17Για να μην υπάρχουν υπολείμματα θα πρέπει:


Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται να είναι εγκεκριμένα για τη χρήση αυτή
Η δοσολογία, ο αριθμός των ψεκασμών με κάθε σκεύασμα και ο τρόπος εφαρμογής να είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα
Ο χρόνος από τη διενέργεια των ψεκασμών έως τη συγκομιδή να τηρείται οπωσδήποτε Να γίνεται ψεκασμός μόνο όταν υπάρχει ανάγκη

Με την ευκαιρία γνωρίζουμε ότι από την υπηρεσία μας (αλλά και σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης) εκτελούνται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις και σε περίπτωση εύρεσης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

 


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΦΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ