Από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου

 

Την ανυσηχία του για το πρόγραμμα δακοκτονίας του 2017 εκφράζει και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίεδης Κουκιαδάκης.


Οπως σημειώνει σε επιστολή του προς τον Υπουργό το πρόγραμμα διατρέχει "σοβαρό κίνδυνο να μην υλοποιηθεί στην Κρήτη τουλάχιστον, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπηρεσιών των περιφερειών.


koukiadakis2Ο ίδιος ζητά την άμεση και αποφασισιτκή παρέμβαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τονίζει οτι μόνη λύση είανι η υιοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης που να δίνει την δυνατότητα τόσο στο Υπουργείο όσο και στις Περιφέρειες να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες εργασίες για την δακοκτονία μέσω των προσωρινών αναδόχων.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Περιφέρεια Κρήτης, υποκαθιστώντας στην ουσία άλλες υπηρεσίες που όφειλαν να ενεργήσουν και υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητες της έχει ήδη αποστείλλει σχέδιο διάταξεων προς τον αρμόδιο Γενικό γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ας μην υπάρξει άλλη χρονοτριβή."

 

 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Κουκιαδάκη έχει ώς ακολούθως:

 

Κύριε Υπουργέ,
Το πρόγραμμα δακοκτονίας του 2017 διατρέχει δυστυχώς σοβαρό κίνδυνο να μην υλοποιηθεί, στην Κρήτη τουλάχιστον, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπηρεσιών των Περιφερειών. Οι λόγοι της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί είναι δύο:


1ον, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία προμήθειας των υλικών δακοκτονίας που διενεργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο σχετικός διαγωνισμός είναι ακόμη στη φάση της κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης και, με βάση το ανελαστικό χρονοδιάγραμμα για τις προθεσμίες άσκησης τυχόν προσφυγών, ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και επικαιροποίησης τυχόν δικαιολογητικών που έχουν λήξει, δεν προβλέπεται οι εν λόγω συμβάσεις να έχουν υπογραφεί πριν το τέλος Αυγούστου. Αυτό έχει ως συνέπεια η Περιφέρεια Κρήτης και ιδίως το Ηράκλειο να μην έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή της τα αναγκαία φάρμακα για την πραγματοποίηση ούτε καν του πρώτου ψεκασμού, ενώ τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας.


2ον ακόμη δεν έχει ψηφιστεί η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση που ίσχυσε τα έτη 2015 και 2016 και έδινε τη δυνατότητα στις Περιφέρειες να προχωρούν νομίμως στην υλοποίηση των αναγκαίων ψεκασμών με τους εργολάβους που έχουν ανακηρυχθεί προσωρινοί ανάδοχοι.


Εν όψει των παραπάνω είναι αναγκαία η άμεση και αποφασιστική παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο σημείο που έχει οδηγηθεί η κατάσταση μόνη λύση είναι η υιοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης που να δίνει τη δυνατότητα τόσο στο Υπουργείο να προμηθευτεί τα φάρμακα, όσο και στις Περιφέρειες να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες εργασίες για τη δακοκτονία μέσω των προσωρινών αναδόχων. Προς αυτή την κατεύθυνση η Περιφέρεια Κρήτης, υποκαθιστώντας στην ουσία άλλες υπηρεσίες που όφειλαν να ενεργήσουν και υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητές της, έχει ήδη αποστείλει σχέδιο διατάξεων προς τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ας μην υπάρξει άλλη χρονοτριβή. Η χώρα και οι παραγωγοί δεν έχουν την πολυτέλεια , λόγω της αδιαφορίας και της ανικανότητας κάποιων, να χάσουν την ελαιοπαραγωγή μιας ολόκληρης χρονιάς.


Επισυνάπτω το κείμενο των σχετικών διατάξεων, προσβλέποντας στις δικές σας, άμεσες ενέργειες.
Με εκτίμηση,

Ευριπίδης Κουκιαδάκης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου