Έκθεση Γενικού Προξενείου Ελλάδας στην Ν. Υόρκη


NYIOOC logo 2Τα αποτελέσματα 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου της Ν. Υορκης 2017 καθώς τις παρατηρήσεις του για αυτά διατυπώνει το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Ν. Υόρκη, σε έκθεση του, ειδκά για το θέμα αυτό.


Το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης έχει ως εξής:

nyiooc 2017 dt1nyiooc 2017 dt2nyiooc 2017 dt3