Ενδεχόμενες προσβολές από Πυρηνοτρήτη, Ασπιδιωτό και Βαμβακάδα

 

 
Η άνθηση στις Ελιές έχει αρχίσει σε όλη την Κρήτη προοιονίζοντας, εάν βέβαια εξελιχθεί σωστα, μια καλή παραγωγή για την χρονιά που έρχεται. Παρατηρείται όμως μια φυσιολογική ανομοιομορφία  απο πλευράς πρωιμότητας  κατά περιοχές.vamos280417
   Ετσι, σύμφωνα με το Δελτίο του ΠΚΠΦ Ηρακλείου 26-4-17,  στις πρώιμες και παραλιακές περιοχές βρίσκεται στο σταδιο  κροκιάματος  των ανθοταξιών μέχρι  το σταδιο της έναρξης (φωτο E και F), στις μεσοπρώιμες περιοχές βρίσκεται  στο φούσκωμα των ανθοταξιών (φωτο D) και στις οψιμες περιοχές  στην ολοκληρωση  του  σχηματισμού ανθοταξιών και εναρξη  φουσκώματος (φωτοD).

stadiaD E FΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ: (Prays oleae)


Στο δίκτυο παγίδευσης των πρώιμων περιοχών καταγράφονται μέτριοι πληθυσμοί στην ανθόβια γενιά. Οι προνύμφες τρώνε και καταστρέφουν τα άνθη και μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές προσβολές σε ελαιώνες μέτριας ή μειωμένης καρποφορίας (μικρότερη του 50% της κανονικής). Κατά κανόνα σε ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία οι ζημιές είναι περιορισμένες. Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας η καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη γίνεται κυρίως σε αυτή τη γενιά. Στόχο έχει να μειώσει τον πληθυσμό της επόμενης γενιάς (καρπόβια) της οποίας η αντιμετώπιση δεν είναι εύκολη στη βιολογική γεωργία.


pirinotritis280417Οδηγίες: Στις πρώιμες περιοχές συνιστάται καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς στην έναρξη της άνθισης ( κρόκιασμα έως 25% ανοιχτών ανθέων).
Ενδεικτικές ημερομηνίες: 27 - 30 Απριλίου.
Για τις μεσοπρώιμες και τις όψιμες περιογές θα ενημερωθείτε αργότερα.
Σύσταση: Προτείνεται η χρήση μικροβιακών σκευασμάτων του Βακίλου της Θουριγκίας (Bacillus thuringiensis) διότι η εφαρμογή τους δεν βλάπτει τα ωφέλιμα έντομα που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή.
Στη Βιολογική γεωργία συστήνεται επανάληψη της επέμβασης μετά από 7 ημέρες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ιστορικό προσβολής. Εάν ακολουθήσει βροχή σε διάστημα 7-10 ημερών μετά τον ψεκασμό με βάκιλο, τότε πρέπει να επαναληφθεί.

 

 

 

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ: (ΨΥΛΛA) (Euphyllura phillyreae)


Προσβάλει τη νέα βλάστηση. Χαρακτηριστικό λευκό κηρώδες έκκριμα (βαμβακάδα) μαζί με μελιτώματα καλύπτουν τις ανθοταξίες και τις κορυφές των νέων βλαστών εμποδίζοντας τη γονιμοποίηση και την ανάπτυξη της καρποφορίας. Συνήθως δεν ζημιώνει την παραγωγή.
vamos280417Ελαιώνες ρε μειωμένη ανθοφορία που εμΦανίζουν προσβολή σε ποσοστό ανθέων μεγαλύτερο από 30% χρειάζονται αντιμετώπιση.
Με επιλογή κατάλληλου σκευάσματος και προσθήκη παραφινικού λαδιού γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση με τον πυρηνοτρήτη.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ (Aspidiotus nerii) ΠΑΡΛΑΤΟΡΙA (Parlatoria oleae)


Τα κοκκοειδή αντιμετωπίζονται κυρίως με καλλιεργητικά μέτρα που επιτρέπουν καλύτερο αερισμό και φωτισμό της κόμης των ελαιοδέντρων (κλαδοκάθαρος, περιορισμένες αρδεύσεις και λιπάνσεις).
aspidiotos-Στα ελαιόδεντρα των πρώιμων περιοχών που παρουσιάζονται σοβαρές προσβολές από τα κοκκοειδή συστήνεται ψεκασμός με παραφινικά λάδια. Για τις μεσοπρώιμες και τις όψιμες περιογές θα δοθούν οδηγίες σε επόμενο δελτίο.
Από τις παρατηρήσεις μας στην εξέλιξη της πολλίνιας διαπιστώνεται ότι δεν είναι ακόμα οι συνθήκες κατάλληλες για επεμβάσεις.

 

 


ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ: (Palpita unionalis)


Η πτήση της ανοιξιάτικης γενιάς συνεχίζεται. Στις πρώιμες περιοχές να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων σε νέες φυτείες και φυτώρια και των δέντρων που έγουν υποστεί αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα.