Οπως ανακοίνωσε με έγγραφο του ο ΣΕΔΗΚ προς τα Ελαιοτριβεία της Κρήτης,  μετά από αιτήματα πολλών ελαιοτριβείων για παράταση της προθεσμίας υποβολής ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για τις Βραβεύσεις στην Έκθλιψη λόγω διακοπής της λειτουργίας τους και λόγω εορτών Πάσχα δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα, αποφασίσε  την παραταση της προθεσμίας  μέχρι 10 Οκτωβρίου 2017.


vraveia2016Έτσι η προθεσμία για υποβολή ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για Βραβεύσεις Ελαιοτριβείων τόσο στην έκθλιψη όσο και στην διάθεση είναι η 10 Οκτωβρίου 2017 μετά την οποία δεν πρόκειται να δοθεί καμία άλλη παράταση.


Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην με αρ. 15/9-3-2017 πρόσκληση και στους ΟΡΟΥΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ που επισυνάπτονταν σε αυτή.


Όσοι έχουν στείλει ήδη σχετικά ΔΕΛΤΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, εάν επιθυμούν μπορούν να τα βελτιώσουν η να τα τροποποιήσουν και να τα υποβάλλουν εκ νέου μέχρι την νέα προθεσμία που οριστηκε.