Στα 13,6 εκατ. ευρώ ο προυπολογισμός για τα έτη 2017-19

 

Προκηρυχθηκε  ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Κρήτης για το πρόγραμμα δακοκτονίας στην Κρήτη για τα 3 ετη 2017-2019. Όπως αναφέρεται στην προκηρυξη ο προϋπολογισμός  για όλο το νησί υπολογίζεται στα 13.681.277,49 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό κάθε Περιφερειακής Ενότητας χωριστά.


dakoktonia16Πιο συγκεκριμένα για το Ηράκλειο υπολογίζεται δαπάνη 5.292.109,91 ευρώ, για τα Χανιά 3.290.322,58 ευρώ, για το Ρέθυμνο 1.886.543,42 ευρώ και για το Λασίθι 3.212.304 ευρώ.


Η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών ξεκίνησε στις 12 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 28 Απριλίου, ενώ οι φάκελοι των προσφορών θ' ανοιχτούν την Παρασκευή 5 Μαΐου.


Σύμφωνα με την προκήρυξη το πρόγραμμα των δολωματικών ψεκασμών κατά του δάκου θα εφαρμοστεί σε 32.045.900 ελαιόδεντρα.


Πιο συγκεκριμένα  η προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Διαύγειας αναφέρει τα εξης:


«Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2017-2019». Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης, όπως φαίνεται παρακάτω και περιγράφονται αναλυτικότερα στην διακήρυξη.


Α. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 3.290.322,58 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για δολωματικούς ψεκασμούς 7.861.900 προστατευόμενων ελαιόδεντρων. Στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Χανίων συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης ύψους 15,03% ποσού 503.603,97 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Β. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 1.886.543,42 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για δολωματικούς ψεκασμούς 4.060.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων.
Γ. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 5.292.109,91 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για δολωματικούς ψεκασμούς 14.462.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων. Στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ηρακλείου συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης ύψους 19,05 % ποσού 1.008.163,92 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Δ. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 3.212.304 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για δολωματικούς ψεκασμούς 5.662.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων.