Ιδρυση φορέα Προστασίας Ελαιοπαραγωγής στην Περιφέρεια

 

Μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου που λήφθηκε κατά την έκτακτη συνεδρίαση του της 17-2-2017, ο ΣΕΔΗΚ θεώρησε σκόπιμο να επαναφέρει το αρ. 33/27-5-15 υπόμνημα του μετά την επιστημονική ημερίδα για την Δακοκτονία που πραγματοποιήθηκε στις 29-4-15 στο Ρέθυμνο.


Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος εχει ως εξής

4 dakosΚύριε Περιφερειάρχη,
Μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου που λήφθηκε κατά την έκτακτη συνεδρίαση του της 17-2-2017, στην οποία και πάλι ο ΣΕΔΗΚ δεν προσκλήθηκε, θεωρούμε σκόπιμο να επαναφέρουμε το αρ. 33/27-5-15 υπόμνημα που υποβάλαμε μετά την επιστημονική ημερίδα για την Δακοκτονία που πραγματοποιήθηκε στις 29-4-15 στο Ρέθυμνο. υπογραμμίζοντας τα εξής: Η αρ. 1705/16621/14-2-2017 εκδόθηκε πράγματι σε χρόνο όχι απλά ακατάλληλο αλλά και άκρως επικίνδυνο, αφού καθιστά πρακτικά αδύνατη, όχι μόνο την σωστή αλλά και την πλημμελή έστω εφαρμογή της για την προσεχή περίοδο. Προκαλεί έτσι, αρκετές απορίες, η έκδοση της στον χρόνο κατά τον οποιο έπρεπε να έχουν ήδη προχωρήσει οι διαδικασίες των διαγωνισμών ώστε να αποφευχθούν οι σοβαρές καθυστερήσεις των προηγούμενων ετών με τα γνωστά αποτελέσματα. Επομένως καλό θα είναι να διερευνηθούν τα βαθύτερα αίτια της αιφνίδιας αυτής απόφασης ώστε να υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση.


Σημειώνουμε όμως ότι η αναγκαιότητα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια είχε επισημανθεί και από τους επιστήμονες της ημερίδας, με την σημαντική όμως διάφορα της παράλληλης και έγκαιρης μεταφοράς και των απαιτούμενων πόρων.


Επομένως, αυτό που σήμερα θεωρούμε σκόπιμο είναι να ζητηθεί και επιτευχθεί όχι η ανάκληση, αλλά η αναστολή της εφαρμογής της απόφασης για μια τουλάχιστο ελαιοκομική περίοδο, μέχρι ότου πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν την έγκαιρη μεταφορά των αναγκαίων πόρων για την εφαρμογή της στην πράξη.


Πάντως θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι οι οποίες καθυστερήσεις και παλινωδίες δεν θα έχουν μόνο ως συνέπειες την μείωση της ποσότητας και υποβάθμιση της ποιότητας αλλά θα ενισχύσουν και την ανάπτυξη διαφόρων μικρών και μεγάλων συμφερόντων τα οποια ήδη άρχισαν να εκμεταλλεύονται τα κενά που αφήνει η πλημμελής εφαρμογή της Δακοκτονίας, προτείνοντας συμφωνα με δημοσιεύματα εναλλακτικές λύσεις εταιρειών Συμβούλων και προωθώντας ψεκασμούς κάλυψης, οι όποιοι και δαπανηροί είναι αλλά και πιθανότητες για υπολείμματα έχουν, με ότι αυτό συνεπάγεται για την φήμη της ποιότητας του Κρητικού ελαιολάδου.


Στην συνέχεια παραθέτουμε τις διαπιστώσεις, τα συμπέρασμα και τις προτάσεις που είχαμε υποβάλει με το υπόμνημα αρ. 33/27-5-15 ευελπιστούντες ότι αυτή την φορά θα ληφθούν υπόψη.

 

Διαπιστώσεις, συμπεράσματα, προτάσεις Ημερίδας

 

1. Οι δακοπροσβολές αποτελούν τον παράγοντα που μπορεί να υποβαθμίσει αποφασιστικά την ποιότητα του ελαιολάδου, επηρεάζοντας κυρίως την οξύτητα αλλά και την οξείδωση και τα άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.
2.Οι δολωματικοί από εδάφους ψεκασμοί, εφαρμοζόμενοι συλλογικά, έχουν αποδειχτεί ως η πλέον αποτελεσματική αλλά και προσφορότερη περιβαλλοντικά και διατροφικά μέθοδος για την διασφάλιση της παραγωγής ποιοτικά και ποσοτικά.
Άλλες εναλλακτικές μέθοδοι όπως δακοπαγίδες, παρασιτοειδή κ.α. μπορούν να συμβάλουν σε μείωση των δολωματικών ψεκασμών, δεν μπορούν όμως να διασφαλίσουν την παραγωγή εφαρμοζόμενες αυτόνομα σε μεγάλες εκτάσεις.
3. Η πλημμελής και αναποτελεσματική δακοκτονια έχει σαν συνέπεια σοβαρές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις κυριότερες από τις οποίες είναι:
(α) Η υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολαδου με αύξηση της οξύτητας και οξείδωσης και σημαντική αλλοίωση άλλων ποιοτικών παραμέτρων που έχουν άμεση σχέση με την τιμή του προϊόντος .
(β) Η εξώθηση των παραγωγών σε εφαρμογή ατομικών ψεκασμών πλήρους διαβροχής των δέντρων με ισχυρά εντομοκτόνα με συνέπεια σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία των καταναλωτών και την δυσφήμιση του προϊόντος
4. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην πράξη τα τελευταία χρόνια, κινδυνεύει σημαντικά από ισχυρά προβλήματα γραφειοκρατίας και υποχρηματοδότησης. Αναφέρθηκε ότι ενώ αυξάνονται οι απαιτούμενες διαδικασίες και απαιτούνται 45 περιπου αποφάσεις για την προμήθεια φαρμάκων και ενέργεια των προσλήψεων, μειώνονται συνεχώς οι διατιθέμενες πιστώσεις από 14 εκατ./έτος το 2011 έφτασαν σε περιπου 7 εκατ.€, το 2016. Έτσι, οι δυο αυτοί παράγοντες οδηγούν σε καθυστέρηση ο ένας και πλημμελή εφαρμογή της μεθόδου, ο άλλος.
5.Οι οικονομοτεχνικοί παράγοντες κρίσιμης σημασίας που απαιτείται να εξασφαλιστούν για ικανοποιητική αποτελεσματικότητα της δακοκτονίας είναι:


 Έγκαιρη εξασφάλιση των υλικών δακοκτονίας ( εντομοκτόνων και πρωτεϊνών )  Έγκαιρη πρόσληψη, εκπαίδευση και τακτική αμοιβή του προσωπικού.
 Μέριμνα για προστασία όλων των δέντρων της προστατευόμενης περιοχής ανεξαρτήτως ποσοστού καρποφορίας.
 Παρακολούθηση και έλεγχος των ψεκασμών με χρήση σύγχρονων μέσων τεχνολογίας (GPS, δοσομετρητών κ.α.) ώστε να ελέγχεται και η πορεία του ψεκαστικού μηχανήματος αλλά και η δόση του ψεκαζόμενου υγρού ανά δένδρο.
 Αποτύπωση «εστιακών θέσεων» σε ορθοφωτοχάρτες κάθε περιοχής με βάση στοιχεία του ελαιοκομικού Μητρώου.
6. Ο εξορθολογισμός και η εξασφάλιση της εισπραξιμότητας της εισφοράς του 2% που πληρώνουν οι παραγωγοί για την Δακοκτονία στα Ελαιοτριβεία μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος της συνολικής δαπάνης και να επιτρέψει την σωστή εφαρμογή της.
Στην Κρήτη με μέση παραγωγή 100 χιλ. τόνων ετησίως, η εισφορά των παραγωγών (2%) μπορεί, αν εισπραχτεί και αποδοθεί σωστά, να αποφέρει 6-7 εκατ. ευρω


ΠΡΟΤΑΣΗ
Ίδρυση Φορέα Προστασίας Ελαιοπαραγωγής στην Περιφέρεια


Ο συνολικός σχεδιασμός και η υλοποίηση των προηγούμενων προτάσεων θα μπορούσε να ανατεθεί σε ειδικό Φορέα κατά Περιφέρεια, ενδεχόμενα ως ΝΠΙΔ ο οποίος θα έχει σαν αποστολή την συνολική διοικητική, επιστημονική και οικονομική ευθύνη της διεξαγωγής της Δακοκτονίας με αρμοδιότητες και για είσπραξη πόρων και εκτέλεση δαπανών.
Οι πόροι του Φορέα μπορούν να προέλθουν απο την Κρατική επιχορήγηση όπως γίνεται και τώρα, τις εισφορές Δακοκτονίας οι οποίες θα πρεπει να είναι ανάλογες με τα προστατευόμενα δέντρα και όχι την παραγωγή και να παρακρατούνται από τις ενισχύσεις για την Πράσινη ενίσχυση της ΚΑΠ η από άλλα ειδικά προγράμματα της ΕΕ