Δημοπρατείται ποσότητα 60 τόνων, οξύτητας 0,4% την 24-01-2017

O Αγρ. Συνεταιρισμός Σταβιών ακολουθώντας και αυτός την ορθή και διαφανή πρακτική του διαγωνισμού στην διάθεση του ελαιολάδου των παραγωγών μελών του, θέτει σε δημοπρασίας 60 τόνους  ελαιολάδου οξύτητας 0,4 και δέχεται προσφορές μέχρι την 24-01-2017 και ώρα 20:00 .

Το ακριβές κείμενο του διαγωνσιμού έχει ως εξής:

deksamenes15

emparos11 02 2016