Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στον Α.Σ. Κριτσάς, ο Πρόεδρος του Συν/σμού κ. Νικος Αφορδακός του παρουσίασε προφορικά  και του υπέβαλλε με γραπτό υπόμνημα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Συνεταιρισμός. 

   Επειδή τα προβλήματα αυτά ειναι, οπωσδήποτε,  σε μεγάλο βαθμό ίδια με εκείνα που αντιμετωπίζουν όλοι σχεδόν οι ανάλογοι Συν/σμοί, θεωρούμε σκόπιμη την ανάρτηση του Υπομνήματος του Συν/σμού ως έχει:

1. ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

Το σωστό και αποτελεσματικό πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς είναι απαραίτητο για την ποσοτική και ποιοτική παραγωγή ελαιολάδου. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε να ξεπεραστούν οι αδυναμίες που παρουσιάζει η εφαρμογή του προγράμματος εδώ και πολλά χρόνια λόγω κυρίως του απαρχαιωμένου νομοθετικού πλαισίου που ισχύει, της ελλιπούς χρηματοδότησης και της τεράστιας γραφειοκρατίας.
Σας διαβιβάζουμε το με Αριθμ. πρωτ. 250210/14-12-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου – Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με το οποίο γνωστοποιούνται οι προτάσεις της Υπηρεσίας για την βελτίωση του προγράμματος της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην περιοχή μας.

2. ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ο Συνεταιρισμός μας ασχολείται με την Κοινή Πώληση του ελαιολάδου για λογαριασμό των μελών του. Επειδή υπάρχει έλλειψη ιδίων κεφαλαίων, καταφεύγουμε σε Τράπεζες για δανεισμό για να δώσουμε προκαταβολές για την συγκέντρωση του λαδιού. Για τη δραστηριότητα αυτή το επιτόκιο δανεισμού έπρεπε να είναι πολύ χαμηλό όπως συμβαίνει σε ανταγωνίστριες χώρες (Ισπανία, Ιταλία) και όχι να κυμαίνεται στο ύψος του 8,7 %.

3. ΑΡΔΕΥΣΗ

Τα τελευταία χρόνια ο Νομός Λασιθίου και ιδιαίτερα η περιοχή μας ταλαιπωρείται από έλλειψη βροχοπτώσεων με οδυνηρές συνέπειες για την ελαιοκαλλιέργεια. Η παραγωγή λόγω της ανομβρίας έχει πέσει κατακόρυφα. Πολλά δένδρα έχουν πάθει τέτοια ζημιά ώστε θα περάσουν χρόνια για να καρποφορήσουν. Πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση ώστε να δημιουργηθούν οι υποδομές να γίνει επέκταση του δικτύου άρδευσης σε περιοχές που δεν αρδεύονται, όπως τα «Πλάγια» η περιοχή που είναι δεξιά της Κριτσάς και κάτω από τον Κρούστα, που είναι πολλαπλάσια σε έκταση από εκείνη του Κάμπου. Νερό υπάρχει.

4. ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Μετά τον Νόμο 4384/2016 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί , μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου. ΦΕΚ 78/269-4-2016.
Πρέπει να υπάρξουν οικονομικά κίνητρα ώστε μετά την συνώνωση συνεταιρισμών να μπορούν να δημιουργηθούν οι νέες εγκαταστάσεις που χρειάζονται (κτιριακές, μηχανολογικές κλπ).

5. ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η περιοχή μας χαρακτηρίζεται από τον μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο με αποτέλεσμα η μορφή αυτή του κλήρου να συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση υψηλού κόστους παραγωγής.
Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες και τα κίνητρα ώστε να υπάρξει αναδασμός του κλήρου, ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε το κόστος παραγωγής.

6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ

Όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, γεωργικά μηχανήματα κλπ), πρέπει να είναι στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.

7. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η αποδέσμευση της Οικονομικής Ενίσχυσης Ελαιολάδου από την ποσοτική παραγωγή ήταν λάθος. Η αποδέσμευση αυτή ήδη έχει αποβεί εις βάρος του προϊόντος. (εγκατάλειψη ελαιώνων). Η οικονομική ενίσχυση όχι μόνο δεν πρέπει να αποδεσμευτεί από την παραγωγή αλλά πρέπει να συνδεθεί και με την ποιότητα.

8. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πρέπει να υπάρχει έλεγχος από το ελαιοτριβείο έως την διάθεση στο ράφι. Δεν μπορεί στα ελαιοτριβεία να υποβαθμίζεται το λάδι λόγω υψηλών θερμοκρασιών στήν προσπάθεια να παραχθούν λίγα κιλά λάδι επιπλέον και οι ζυγαριές στα ελαιοτριβεία να μη δείχνουν την πραγματική ποσότητα του ελαιοκάρπου που επεξεργάζεται. Δεν μπορεί τα 1000 kg να τα δείχνουν 800 kg. Επίσης πρέπει να γίνεται αυστηρός έλεγχος στο ράφι ώστε να μή γίνεται παραπλάνηση του καταναλωτή. Η ποιότητα που αναφερεται στήν συσκευασία να ανταποκρίνεται στην ποιότητα του περιεχομένου. Να μην υπάρχουν παραπλανητικες ενδείξεις πάνω στις συσκευασίες

ο Πρόεδρος
Νίκος Αφορδακός