Η υπάρχουσα διαδικασία προκαλεί σημαντικές απώλειες

 

Τα προβλήματα που προκαλούνται από την διαδικασία είσπραξης της εισφοράς της Δακοκτονίας και η ανάγκη αντιμετώπισης τους, αναφέρονται σε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών.

 

BAGIONAKH BALOMENAKISΗ ερώτηση είναι σημαντικής βαρύτητας γιατί αναφερεται σε μια πιθανη αιτία του προβληματος της υποχρηματοδότησης της δακοκτονίας. Γιαυτο και πραγματι  πρεπει να εξεταστει με  την δεουσα προσοχή απο το αρμοδιο Υπουργείο ωστε να εξευρεθεί καταλληλη λυση που να εξασφαλιζει την εισπραξη της πραγματικης αξίας των οσων καταβαλλουν οι παραγωγοι χωρις ομως να τους επιβαρυνει περισσοτερο. 

  Το κείμενο που δόθηκε στην δημοσιότητα από τους βουλευτές του Σύριζα Χανίων έχει ως εξής:


Λύσεις για την εισπραξη της δακοκτονίας ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ


Οι στρεβλώσεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών δακοκτονίας και οι οποίες προκαλούν σημαντικές απώλειες στα δημόσια έσοδα μπαίνουν στο μικροσκόπιο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – μεταξύ αυτών και των βουλευτών Χανίων Β. Βαγιωνάκη & Α. Μπαλωμενάκη.


Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, Ε. Τσακαλώτο, στην οποία αναλύουν τα προβλήματα που δημιουργούνται με τη διαδικασία είσπραξης της εισφοράς, ζητώντας να μάθουν τι προτίθεται να κάνει προκειμένου να αλλάξει επί το ορθολογικότερο ο τρόπος υπολογισμού της τιμής «παρέμβασης» για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού, καθώς και με ποιόν τρόπο θα διασφαλίσει υψηλότερα κονδύλια για την κάλυψη της δακοκτονίας και της υψηλής ποιότητας του παραγόμενου ελληνικού ελαιόλαδου.


Το σκεπτικό της ερώτησης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ:


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 112/1967, το λάδι που παράγεται από την έκθλιψη των ελιών και οι ελιές που πωλούνται από τους παραγωγούς ή από τρίτους για λογαριασμό των παραγωγών, υπόκειται σε εισφορά δακοκτονίας. Για την καταβολή της εισφοράς δακοκτονίας στο Δημόσιο Ταμείο, υπόχρεος τυγχάνει - προκειμένου για λάδι - ο ελαιοτριβέας που ενήργησε την έκθλιψη των ελιών. Η εισφορά δακοκτονίας εισπράττεται σαν Δημόσιο έσοδο και εισάγεται στον προϋπολογισμό εσόδων του Κράτους.


Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 2 του α.ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του ν.1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3%.


Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΠΟΛ 1221/6-10-2015 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η τιμή ενεργοποίησης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης (πρώην παρέμβασης) της κατηγορίας Lampante (πρώην «παρθένου ελαιολάδου» ή «κοινού παρθένου») με ελεύθερη οξύτητα 2 βαθμών και για το ελαιοκομικό έτος 2015 - 2016 θα είναι 1,524 ευρώ/κιλό, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού.


Σήμερα, είναι γνωστό πως η πρακτική που ακολουθείται από ελαιοτριβείς και παραγωγούς είναι να παρακρατείται από τους παραγωγούς σε είδος από το παραγόμενο ελαιόλαδο η παραπάνω εισφορά, αφού αφαιρεθεί το δικαίωμα του ελαιοτριβείου, ενώ αποδίδεται με βάση την παραπάνω καθορισμένη τιμή «παρέμβασης».


Με δεδομένο ότι το παραγόμενο και το παρακρατούμενο ελαιόλαδο, τα τελευταία χρόνια - τουλάχιστον κατά 95% - ανήκει στην κατηγορία «έξτρα παρθένο» με τιμή χονδρικής πώλησης πάνω από 3 ευρώ το κιλό, η απόδοση από τους ελαιοτριβείς του ποσού της εισφοράς δακοκτονίας με βάση την παραπάνω στο ήμισυ της εμπορικής τιμής καθορισμένη τιμή «παρέμβασης» επιφέρει σημαντικές απώλειες στα δημόσια έσοδα.


Παράλληλα όμως, ζημιώνονται οι ελαιοπαραγωγοί οι όποιοι ενώ αποδίδουν νόμιμα τις εισφορές τους για την δακοκτονία εντούτοις αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας των καθυστερημένων δολωματικών ψεκασμών οι όποιοι οφείλονται μεταξύ άλλων και στην συνεπακόλουθη έλλειψη σχετικών κονδυλίων τα οποία παραμένουν στα €17 έως 18 εκατ. από το 2014 έως φέτος, αντί των €24,7 εκατ. το 2013 και πάνω από €28,3 εκατ. το 2012.


Σε περίπτωση όμως που η εισφορά της δακοκτονίας υπολογιζόταν με βάσει την εμπορική τιμή του ελαιολάδου ή με άλλο ορθολογικότερο τρόπο που να προσεγγίζει την εμπορική τιμή, αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση στο διπλάσιο σχεδόν των σχετικών κονδυλίων που αφορούν την δακοκτονία και θα διασφαλιζόταν η επαρκής κάλυψη των αναγκών μιας αποτελεσματικής δακοκτονίας και άρα και η σταθερή ανώτερη ποιότητα του παραγόμενου ελληνικού ελαιολάδου.


Με βάση τα παραπάνω ερωτάτε ο Υπουργός τι προτίθεται να κάνει προκειμένου να αλλάξει επί το ορθολογικότερο ο τρόπος υπολογισμού της τιμής «παρέμβασης» για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού, καθώς και με ποιόν τρόπο θα διασφαλίσει υψηλότερα κονδύλια για την κάλυψη της δακοκτονίας και της υψηλής ποιότητας του παραγόμενου ελληνικού ελαιόλαδου.