Προσβολές ευνονούνται σε υγρές περιοχές και ποτιστικά δέντρα

 

Παρά το οτι οι ξηροθερμικές συνθήκες της φετινής χρονιάς δεν ευνοούν την εξέλιξη και τις προσβολές του Λεκανίου, σε περιοχές με υγρασία (παραθαλάσσιες, ρεματικές) και σε δέντρα ποτιστικά ειναι ενδεχόμενο να παρουσιαστούν.


lekanioΣύμφωνα με το Δελτίο της 16-06-2016 του Π.Κ.Π.Φ. Ηρακλείου το Λεκάνιο (Saissetia oleae) είναι ενα κοκκοειδές (μια ψώρα) που προσβάλει φύλλα και βλαστούς και προκαλεί εξασθένιση των δέντρων.

 

Στα μελιτώματα που απεκκρίνει αναπτύσσονται μύκητες με μαυρο χρώμα που ονομαζονται  "καπνιά". Οι προσβολές  του εντόμου ευνοούνται σε περιοχές με υψηλή σχετική υγρασία (παραθαλάσσιες, ρεματιές, απάνεμες) και σε δέντρα που διατηρούν αρκετή υγρασία στο πυκνό φύλλωμα τους (ακλάδευτα, ποτιστικά).

 

Τη φετινή χρονιά οι συνθηκες δεν  φαινονται ευνοικές για το Λεκανιο.  Οι ξηροθερμικές συνθήκες δρουν περιοριστικά στην εξέλιξη επιζήμιων πληθυσμών ενω παρατηρέιται  πολύ υψηλός παρασιτισμός, και περιορισμένες προσβολές.

Ωστόσο, σε περιοχές με ευνοϊκές συνθηκες για προσβολές  καλο ειναι να  εξεταστεί η παρουσία του και αν χρειαστεί να υπαρξει αναλογη αντιμετώπιση του.

 
Οδηγίες


Το λεκάνιο αντιμετωπίζεται κυρίως με καλλιεργητικά μέτρα: − Κατάλληλο κλάδεμα που επιτρέπει να αερίζεται και να λιάζεται το εσωτερικό των δέντρων.
− Ισορροπημένες αζωτούχες λιπάνσεις και αρδεύσεις.
Στα δέντρα που διαπιστώνετε σοβαρή προσβολή συστήνεται χημική καταπολέμηση :
− Πρώιμες και παραλιακές περιοχές: 20 - 23 Ιουνίου
− Μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές: 25 - 28 Ιουνίου

Συστάσεις


Επειδή το λεκάνιο έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς, αρπακτικά και ̟αρασιτοειδή που περιορίζουν τους πληθυσμούς του σε χαμηλά επίπεδα, προτείνεται η χρήση εντομοκτόνων χαμηλής τοξικότητας (παραφινικά λάδια, buprofezin, fenoxycarb, pyriproxifen,). Όταν χρησιμοποιείτε τα ̟αραφινικά λάδια πρέπει τα δέντρα να είναι καλά ποτισμένα και η θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 32ο C.