Η άνθηση της Ελιάς βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη την Κρήτη παρουσιάζοντας μάλιστα κάποια αισθητή ανομοιομορφία αλλά και μειωμένη καρπόδεση κατά περιοχές. Την περίοδο αυτή φαίνεται να κινδυνεύει από πολλούς εχθρούς σύμφωνα με το Δελτίο του Π.Κ.Π.Φ. Ηραλείου που εκδόθηκε την 9η Μαίου 2016.


karpodesi

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Δελτίο αυτό, ο κυριότερος από τους εχθρούς από τους οποιους κινδευνεύει την Περίοδο αυτή η καρπόδεση ειναι:

 

 

 


ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ(Prays oleαe)


Στάδιο: Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη στις παραλιακές και στις πρώιμες περιοχές ξεκινησε στα τέλη Απριλιου. Παρατηρήθηκαν οι πρώτες ωοτοκίες στους καρπούς. Όταν εκκολάπτονται οι νεαρές προνύμφες εισέρχονται στον καρπό από τον κάλυκα και τρέφονται στον πυρήνα. pirinotritis1Οι προσβεβλημένοι καρποί ξεραίνονται, μαυρίζουν και πέφτουν λόγω τραυματισμού του ποδίσκου (πρώιμη θερινή καρπόπτωση) ή παραμένουν στο δέντρο και πέφτουν πριν την συγκομιδή, κατά την έξοδο των Προνυμφών.


Οδηγίες: Συστήνεται ψεκασμός κάλυψης με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Στόχος της επέμβασης είναι η καταπολέμηση των νεαρών προνυμφών πριν μπουν στον καρπό.


Χρόνος Επέμβασης:- Πρώιμες και παραλιακές περιοχές: 11 -14 Μαΐου. Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιώνες με μέτρια καρποφορία


ΡΥΓΧΙΤΗΣ: (μπίμπικας )
(Rhynchites cribripennis)


Στάδιο: Είναι μικρό σκαθάρι μεγέθους περίπου 0,5 εκ., χρώματος κεραμιδί με χαρακτηριστικό ρύγχος. Μετα την rigxitis20161καρπόδεση τα ενήλικα τρέφονται από τους νεαρούς καρπούς. Κατα τον Ιουλιο ωοτοκούν, κάνοντας τρύπες μορφής «κρατήρα» στην επιφάνεια των καρπών, ενώ οι προνύμφες εισέρχονται και τρέφονται στον πυρήνα. Οι προσβεβλημένοι καρποί πέφτουν πρόωρα το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Προκαλεί, μερικές χρονιες, σημαντικές ζημιές κατά περιοχές.

 

 

 


rigxitis20162Οδηγίες: Σε ελαιώνες πρώιμων και παραλιακών περιοχών που διαπιστώθηκαν ζημιές τα δυο προηγούμενα χρόνια, συστήνεται έλεγχος πυκνότητας πληθυσμού με τίναγμα των κλαδιών νωρίς το πρωί σε λευκό χαρτί. Εάν πέσουν περισσότερα από τέσσερα άτομα πρέπει να γίνει επέμβαση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης. Με τη επιλογή κατάλληλου εντομοκτόνου γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη.

 


ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ:
(Otίorrynchus cribricollis)


Στάδιο: Πρόκειται για νυχτόβιο σκαθάρι που ανεβαίνει στα δέντρα από τον κορμό τις νυχτερινές ώρες. Προκαλεί περιφερειακά στα φύλλα χαρακτηριστικά πριονωτά φαγώματα και καρπόπτωση (ο καρπός πέφτει μαζί με τον ποδίσκο του).


Οδηγίες: Σε ελαιώνες πρώιμων και παραλιακών περιοχών με ιστορικό σοβαρών προσβολών συστήνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη φροντίζοντας να γίνεται επιπλέον ψεκασμός στο λαιμό και τον κορμό των δέντρων.


ΠΟΛΛΙΝΙΑ
(Pollinia pollini)


Στάδιο: Προκαλεί ακανόνιστη και ασθενική βλάστηση, μειωμένη καρποφορία και νέκρωση των λεπτών κλαδιών.


Οδηγίες: Στις όψιμες περιοχές παρατηρείται έντονη δραστηριότητα των ευαίσθητων στην χημική Καταπολέμηση, κινητών σταδίων του κοκκοειδούς.


Χρόνος Επέμβασης: - Όψιμες περιοχές: 11 -14 Μαιου.


Σύσταση: Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να επέμβουν και όσοι έχουν προσβολές και δεν έχουν κάνει καταπολέμηση σε πρώιμες και σε μεσοπρώιμες περιοχές.


ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ: (Aspidiotus nerii) & ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ (Parlatoriaoleae)


Στάδιο: Σε ελαιόδεντρα μεσοπρώιμων και όψιμων περιοχών που παρουσιάζεται σοβαρή προσβολή των κοκκοειδων συστήνεται ψεκασμός στο διάστημα: 11 -14 Μαιου.
Να προτιμηθούν θερινοί πολτοί (δεν χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30°C και σε διψασμένα ελαιόδεντρα).


ΑΚΑΡΕΑ (Eriophyidae)


Στάδιο: Στις πρώιμες και στις παραλιακές περιοχές συστήνεται για την αντιμετωπιση των Eriophyidae, στα νεαρά κυρίως δέντρα.


Οδηγίες: σοβαρή προσβολή, ψεκασμός στο διάστημα: 11-14 Μαιου.

 

Μαργαρόνια (Palpita unionalis)


Στις πρώιμες και παραλιακές περιοχές να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων στα φυρώρια και στους νέους ελαιώνες.