Η αρκετά ταλαιπωρημένη από την αντίξοες καιρικές συνθήκες (ζέστες, ανομβρία) άνθηση της Ελιάς,  βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη την Κρήτη.

 

   pkpf hr 04201612Στις πρώιμες περιοχές φαίνεται οτι ολοκληρώθηκε ενώ στις μεσοπρώιμες (ημιορεινές)  βρίσκεται στο κρόκιασμα και στις όψιμες (ορεινές) βρίσκεται στο φούσκωμα και κρόκιασμα των ανθέων.

     

     Σε όλα τα στάδια αυτά, υπάρχει κίνδυνος προσβολής από διάφορους εχρούς  κυριώτεροι απο τους οποίους ειναι ο Πυρηνοτρήτης, η Μαργαρόνια και η Βαμβακάδα.

   Γι αυτό ειναι απαραίτητο να ακολουθηθούν οι οδηγίες που δίδει το Δελτίο του το Π.Κ.Π.Φ Ηρακλείου. 

 

 

 Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ:
(Prays oleae)


pirinotritisΣτις µεσοπρώιµες και στις όψιµες περιοχές η ανθόβια γενιά του πυρηνοτρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πληθυσµοί που καταγράφονται στο δίκτυο παγίδευσης είναι υψηλοί.

 

 Kατά κανόνα στούς συνήθεις  ελαιώνες µε πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία οι ζηµιές που προκαλούν οι προνύµφες του εντόµου είναι περιορισµένες. Ελαιώνες µειωµένης ανθοφορίας , όπως και ελαιώνες ικανο̟ποιητικής ανθοφορίας µε ιστορικό προσβολής (πολυάριθµες στοές του εντόµου στο παλαιό φύλλωµα) πρέπει να προστατευτούν.

 

 Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας πρέπει να γίνει καταπολέµηση σ’ αυτή τη γενιά, µε στόχο τη µείωση του πληθυσµού στην καρπόβια γενιά, όπου η βιολογική αντιµετώπιση είναι δύσκολη.

Οδηγίες

 Στις µεσοπρώιµες και στις όψιµες περιοχές συστήνεται καταπολέµηση της ανθόβιας γενιάς στην έναρξη της άνθισης.
Σύσταση : Προτείνεται η χρήση µικροβιακών σκευασµάτων του βάκιλλου της Θουριγγίας, διότι η εφαρµογή τους δεν βλάπτει τα ωφέλιµα έντοµα που αναπτύσσονται αυτή την εποχή. Στη βιολογική γεωργία, σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής συστήνεται επανάληψη µετά από 7 ηµέρες. Εάν βρέξει σε διάστηµα 7-10 ηµερών µετά τον ψεκασµό, τότε πρέπει να επαναληφθεί.

 

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν Ι Α :

(Palpita unionalis)

 

∆ιαπιστώσεις: Στις όψιµες περιοχές ξεκίνησαν οι συλλήψεις ακµαίων της πρώτης ανοιξιάτικης γενιάς. Οι margaronia416προνύµφες προσβάλλουν την ακραία και νεαρή βλάστηση. Αυτή την περίοδο µπορούν να προκαλέσουν αξιόλογη ζηµιά σε νεαρά δέντρα, σε φυτώρια και σε δέντρα αυστηρά κλαδεµένα.
Χρόνος επέµβασης: Όψιµες περιοχές: 23 - 26 Απριλίου. 

 

 

 

 

 

Β Α Μ Β Α Κ Α ∆ Α (Ψ Υ Λ Λ Α )

(Euphyllura phillyreae)


Οδηγίες: Προσβάλει τη νέα βλάστηση καλύπτοντας µε λευκά κηρώδη εκκρίµατα τις ανθοταξίες και τα φύλλα.

 

vamvakada416Σε ελαιώνες µε κανονική ανθοφορία δεν υπάρχει ανάγκη καταπολέµησης. Συνήθως δεν ζηµιώνει την παραγωγή.

 

Με την επιλογή κατάλληλου εγκεκριµένου σκευάσµατος, η επέµβαση για την καταπολέµηση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη ελέγχει και περιορίζει την εξάπλωση της βαµβακάδας.