Ζητούνται προσφορές για 55-60 τόνους ελαιολάδου, οξύτητας 0,48 μέχρι 20 Απριλίου.

O Aγρ. Συνεταιρισμός Ζάκρου συνεχίζοντας την σωστή τακτική του για διάθεση του Ελαιολάδου του με την διαφανή διαδικασία των διαγωνισμών, προχωρεί στην δημοπρασία της πρώτης παρτίδας της φετινής του ελαιοπαραγωγής ύψους 55-60 τόνων και οξύτητας 0,48.


Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Τετάρτη 20 Απριλίου και ώρα 18:30 στο γραφείο του Συνεταιρισμού.


zakros logoΥπόψη ότι ο Συνεταιρισμός Ζάκρου και πέρυσι διέθεσε όλη την παραγωγή του, που συνολικά πλησίασε τους 1000 τόνους, με δημοπρασίες και τελική εκκαθάριση στο τέλος του έτους, που αποτελεί την πλέον διαφανή και συμφέρουσα για τους παραγωγούς μέθοδο.


Το πλήρες κείμενο της δημοπρασίας έχει ως εξής:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
№ 04/2015-2016

Ζάκρος 11 Απριλίου 2016

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζάκρου ενδιαφέρεται να πουλήσει έξτρα παρ-θένο ελαιόλαδο ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑΣ, εσοδείας 2015-2016. Ποσότητα περίπου 55-60 τόνους (δύο βυτία), οξύτητας 0,48ο. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στο γραφείο του Συνεταιρισμού, και με e-mail.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, και ώρα 6:30 μ.μ. στο γραφείο του Συνεταιρισμού.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προσφορά θα δοθεί για το λάδι "ως έχει" χωρίς αυξομείωση οξύτητας και αφαίρεση Ξ.Υ.Υ.
Η παραλαβή του λαδιού θα γίνει από τις δεξαμενές του Συνεταιρισμού.
Η παραλαβή θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή από τον κρουνό, το αργότερο εντός δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία της συμφωνίας.
Η εξόφληση του συνόλου της αξίας του λαδιού πρίν τη φόρτωση.
Η τελική απόφαση και η κατακύρωση του λαδιού θα γίνει κατά την κρίση του Δ.Σ. αν κριθεί συμφέρουσα η προσφερόμενη τιμή.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6972-864918
ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού
Βασίλειος Κατσικαλάκης