Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την πρώτη ύλη, τα ελαιοτριβεία, την ταυτοποίηση αλλά και τη συσκευασία

ΕΦ. ΥΠΑΙΘΡΟΣ - Μελίνα Ζιάγκου, 21-03-16

 

Με την πρωταρχική προϋπόθεση όλη η διαδικασία, από την καλλιέργεια της ελιάς μέχρι την τυποποίηση του τελικού προϊόντος, να γίνονται στην Ελλάδα, μπαίνει στο τελικό στάδιο της έγκρισης από την Επιτροπή Ελληνικού Σήματος, ο κανονισμός για το «Παρθένο» και «Έξτρα Παρθένο» ελαιόλαδο.


kainourio ladiΣτην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, με πιθανότερο διάστημα τις δύο εβδομάδες περίπου, αναμένεται η τελική έγκριση «στα σημεία», προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.


Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», στο τελικό Σχέδιο Κανονισμού που κατέθεσε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στον οποίο είχε ανατεθεί η κατάρτισή του, και ορίζεται ως φορέας απονομής και για το ελαιόλαδο (πέραν του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων), προβλέπεται σαφώς ότι «σε κάθε περίπτωση» πρέπει «να εξασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των προϊόντων που θα φέρουν το Σήμα από ομοειδή προϊόντα μη ελληνικής προέλευσης, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας». Γι’ αυτό, μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων για την απονομή Ελληνικού Σήματος σε προσυσκευασμένα προϊόντα παρθένου και έξτρα παρθένου ελαιόλαδου, περιλαμβάνονται:


• Οι καρποί ελιάς, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ελαιόλαδου, για το οποίο αιτείται μια επιχείρηση να χορηγηθεί το Σήμα, να είναι προϊόν ελληνικής καλλιέργειας.


• Τα ελαιοτριβεία, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και εμπορίας μη προσυσκευασμένων προϊόντων και οι επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας να εδρεύουν στην Ελλάδα.


• Να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας, που να διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ελληνική προέλευση της ελιάς που χρησιμοποιείται, και τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια όλων των ενδιάμεσων διαδικασιών στην επιχείρηση και τις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις. Και αυτό, είτε πρόκειται για επιχείρηση αποθήκευσης και εμπορίας μη προσυσκευασμένου ελαιόλαδου, είτε για επιχείρηση τυποποίησης και συσκευασίας που λειτουργεί για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης που αιτείται Σήματος (φασόν).


• Πέραν της σχετικής υποχρέωσης, που ισχύει για την εταιρεία τυποποίησης και συσκευασίας στη διακίνηση εξερχομένων ποσοτήτων ελαιόλαδου από ελαιοτριβεία και χώρους αποθήκευσης και εμπορίας μη προσυσκευασμένου, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναγράφουν, υποχρεωτικά, εκτός των άλλων προβλεπόμενων ενδείξεων, και την ένδειξη «ελληνικό σήμα», για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ελέγχου της ελληνικής προέλευσης του τελικού προϊόντος. Μέχρι πέντε λίτρα στη λιανική, έως και 50 λίτρα στη χονδρική


Οι συσκευασίες που προορίζονται για πώληση στη λιανική, για τις οποίες θα είναι δυνατό να χορηγηθεί Ελληνικό Σήμα, είναι μέχρι πέντε λίτρων. Εξαιρείται το προσυσκευασμένο ελαιόλαδο παρθένο και έξτρα παρθένο, που προορίζεται για κατανάλωση σε καντίνες, εστιατόρια, νοσοκομεία και ανάλογες εγκαταστάσεις μαζικής εστίασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί το Σήμα και σε συσκευασίες των 10, 20, 25 και 50 λίτρων.


Κατά τη διαδικασία ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να υποβάλει στον Φορέα Απονομής, μεταξύ άλλων, τον πίνακα των προϊόντων για τα οποία αιτείται τη χορήγηση σήματος (με τα προβλεπόμενα στοιχεία που αφορούν ονομασία πώλησης, εμπορική ονομασία, μέγεθος και είδος συσκευασίας κ.ά.), τον κωδικό έγκρισης της επιχείρησης συσκευασίας των προϊόντων, καθώς και πίνακα των συνεργαζόμενων ελαιοτριβείων και επιχειρήσεων αποθήκευσης και εμπορίας μη προσυσκευασμένων ελαιολάδων.


Σε άλλο σημείο, διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση για την καταχώριση μιας επιχείρησης στο Μητρώο Ελληνικού Σήματος, είναι να συνεργάζεται αποκλειστικά με ελαιοτριβεία και επιχειρήσεις αποθήκευσης και εμπορίας που εδρεύουν στην Ελλάδα. Ως προς τις τελευταίες, προβλέπεται ότι αυτές μπορούν να αποτελέσουν προμηθευτή της επιχείρησης τυποποίησης και συσκευασίας που ζητάει το Σήμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αφενός ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κανονισμού, αφετέρου ότι τηρεί αρχείο που αφορά τους προμηθευτές της ως προς τις διακινούμενες ποσότητες (εισερχόμενες – εξερχόμενες, αποδέκτες των εξερχομένων μη προσυσκευασμένων ποσοτήτων).


Τι θα ισχύει για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τα Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Για αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, ορίζεται ότι «οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες και καταχωρισμένες στο “Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσεως των ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ” που τηρεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την παραγωγή ή/και εμπορία προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, καταχωρίζονται αυτοδίκαια στο Μητρώο και δικαιούνται τη χρήση του Ελληνικού Σήματος (…)».


Το τέλος χρήσης


Το κόστος που θα βαρύνει την επιχείρηση για την απονομή και χρήση του Σήματος, για κάθε χρόνο χρήσης του, ως τέλος χρήσης, προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των καταχωρισμένων προϊόντων ως εξής:


Από 1 μέχρι 7 προϊόντα, 150 ευρώ
Από 8 μέχρι 14 προϊόντα, επιπλέον 100 ευρώ
Από 15 – 21 προϊόντα, επιπλέον 100 ευρώ
Από 22 και πάνω, επιπλέον 50 ευρώ