Ο ήπιος φετινος χειµώνας έφερε πρώιµη βλαστική εξέλιξη στην ελιά στην Κρητη, πραγμα που εγκυμονεί και πρωιμη εμφανιση των ασθενειων που συνηθως προσβαλουν την Ελια την Ανοιξη 
Ετσι, στις πρώιµες περιοχές εχουμε σχηµατισµό ανθοταξιώνκαι  έναρξη στο φούσκωµα των ανθέων. Στις μεσο-πρώιµες περιοχές εχουμε σταδιακή εξέλιξη των ανθοταξιών και στις οψιµες περιοχές η νέα βλάστηση βρίσκεται στο ξεκίνηµα της. 

Κατω απο τις συνθηκες αυτές, οι εχθροι και οι ασθενειες που ειναι πιθανόν να  προσβαλουν το φυλλωμα η τα ανθη του δεντρου συμφωνα με το Δελτιο του ΠΚΠΦ Ηρακελιου 29-2-16 , ειναι οι παρακατω 

astheneies290216

 

ΚΑΛΟΚΟΡΗ


Περιγραφή: Είναι έντοµο πολυφάγο που περιστασιακά, κατά τόπους ζηµιώνει τα άνθη της ελιάς. Συνήθως βρίσκεται στα ζιζάνια των ελαιώνων και τρέφεται από τα άνθη τους (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, βρούβα, κ.α.) χωρίς να προκαλεί ζηµιά οικονοµικής σηµασίας στα ελαιόδεντρα.


Οδηγίες: Μπορεί να ζηµιώσει την παραγωγή προκαλώντας πτώση τµήµατος ή ολόκληρης της ανθοταξίας στα ευαίσθητα βλαστικά στάδια της ελιάς, που είναι από την ανάπτυξη των ανθοφόρων οφθαλµών µέχρι το κρόκιασµα (στάδια C, D, Ε). Κατά τη διάρκεια των ευαίσθητων βλαστικών σταδίων: − Μην καταστρέφετε τα ζιζάνια, τουλάχιστον µέχρι την έναρξη της άνθησης. − Ελέγχετε τακτικά τους ελαιώνες, ιδιαίτερα όταν η ανθοφορία είναι χαµηλή. Συνιστάται χηµική αντιµετώ̟ιση µόνο ό̟ου δια̟ιστώνεται σηµαντικός αριθµός εντόµων (6-7 άτοµα/κλαδί µήκους 50-60 εκ.).


Φάρμακα: Βeta-cyfluthrin.

 


ΑΚΑΡΕΑ


Περιγραφή: Την εποχή αυτή προσβάλλουν τη νέα βλάστηση, ξεκινώντας από τα νεαρά φύλλα, τα άνθη και αργότερα τους νεαρούς καρπούς. Στα νεαρά δέντρα και στα φυτώρια, όταν ανα̟πτυχθούν υψηλοί πληθυσμοί, µππορεί να προκαλέσουν φυλλόπτωση επηρεάζοντας την ανάπτυξη τους.


Οδηγίες: Ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα στις νέες φυτείες, τα φυτώρια και τα αυστηρά κλαδεµένα δέντρα όταν η νέα βλάστηση έχει µήκος 6-8εκ. (3-4 ζεύγη φύλλων).


Φάρμακα: Συνιστάται η χρησιμοποίηση θερινών ορυκτέλαιων.ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ


Περιγραφή:Είναι ασθένεια που προκαλεί φυλλό̟πτωση και εξασθένιση των ελαιοδέντρων. Χαρακτηριστικό σύµ̟πτωµα είναι ο σχηµατισµός καστανών κυκλικών κηλίδων στην πάνω ε̟πιφάνεια των φύλλων, «µάτια παγωνιού».
Η υψηλή σχετική υγρασία και οι ανοιξιάτικες βροχο̟πτώσεις ευνοούν τις νέες µολύνσεις.


Οδηγίες: Η κατα̟πολέµηση στοχεύει στην προστασία της νέας βλάστησης. Η αραιή φύτευση και το κατάλληλο κλάδεµα περιορίζουν την ασθένεια.


Φάρμακα: Ευ̟παθείς ποικιλίες είναι η θρουµ̟πολιά και η τσουνάτη ενώ η κορωνέικη είναι σχετικά ανθεκτική.
Σύσταση: Συνιστάται προλη̟πτικός ψεκασµός στους ελαιώνες ευαίσθητων ποικιλιών, στο ξεκίνηµα της νέας βλάστησης (2-5 εκ.).
Χαλκούχα µυκητοκτόνα, difenoconazole, dodine, trifloxystrobin, tebuconazole + trifloxystrobin, kresoxim-methyl. Γενικά να α̟οφεύγεται η χρήση του χαλκού κατά την άνθηση.


ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ


Οι προνύµφες της διαχειµάζουσας φυλλοφάγου γενιάς, τρέφονται και συµπληρώνουν την ανάπτυξη τους περιπλανώµενες στις ανθοταξίες και την ακραία τρυφερή βλάστηση. Οι ζηµιές που προκαλούν αυτή την περίοδο είναι περιορισµένες και δεν δικαιολογούν καµία επέµβαση.