Ζητούνται προσφορές για 25-30 τόνους ελαιολάδου, οξύτητας 0,48 μέχρι 3 Φεβρουαρίου.

O Aγρ. Συνεταιρισμός Ζάκρου συνεχίζοντας την σωστή τακτική του για διάθεση του Ελαιολάδου του με την διαφανή διαδικασία των διαγωνισμών, προχωρεί στην δημοπρασία της πρώτης παρτίδας της φετινής του ελαιοπαραγωγής ύψους 25-30 τόνων και οξύτητας 0,48.


Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00 στο γραφείο του Συνεταιρισμού.


Υπόψη ότι ο Συνεταιρισμός Ζάκρου και πέρυσι διέθεσε όλη την παραγωγή του, που συνολικά πλησίασε τους 1000 τόνους, με δημοπρασίες και τελική εκκαθάριση στο τέλος του έτους, που αποτελεί την πλέον διαφανή και συμφέρουσα για τους παραγωγούς μέθοδο.


Το πλήρες κείμενο της δημοπρασίας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
№ 02/2015-2016
Ζάκρος 25 Ιανουαρίου 2016


zakros logoΟ Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζάκρου ενδιαφέρεται να πουλήσει έξτρα παρ-θένο ελαιόλαδο εσοδείας 2015-2016. Ποσότητα περίπου 25-30 τόνους (ένα βυτίο), οξύτητας 0,48ο.
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στο γραφείο του Συνεταιρισμού, και με e-mail. Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016, και ώρα 6:00 μ.μ. στο γραφείο του Συνεταιρισμού.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προσφορά θα δοθεί για το λάδι "ως έχει" χωρίς αυξομείωση οξύτητας και αφαίρεση Ξ.Υ.Υ. Η παραλαβή του λαδιού θα γίνει από τις δεξαμενές του Συνεταιρισμού.
Η παραλαβή θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή από τον κρουνό, το αργότερο εντός δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία της συμφωνίας.
Η εξόφληση του συνόλου της αξίας του λαδιού πρίν τη φόρτωση.
Η τελική απόφαση και η κατακύρωση του λαδιού θα γίνει κατά την κρίση του Δ.Σ. αν κριθεί συμφέρουσα η προσφερόμενη τιμή.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6972-864918