Διαπιστώνει προβλήματα αξιοπιστίας και προτείνει κανόνες για οργάνωση τοπικών διαγωνισμών υπό την αιγίδα του.


Με ανοιχτή επιστολή του το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου (ΔΣΕ) απευθύνει πρόσκληση προς ενδιαφερομένους να υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με την καθιέρωση ενός πλαισίου κανόνων και διαδικασιών οι οποίοι όταν τηρούνται κατά τους διαγωνισμούς ποιότητας Ελαιόλαδου, θα τους θέτει υπό την αιγίδα και την προστασία του.


solinas 2015Έτσι, υπογραμμίζει τα βραβεία και οι διακρίσεις που θα απονέμονται, θα έχουν μια αυξημένη εγκυρότητα και διεθνή αναγνωρισιμότητα που θα λειτουργεί προς όφελος και των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών.


Στα πλαίσια αυτά, το ΔΣΕ, όπως αναφέρει στην επιστολή του, κατάρτισε ένα σχέδιο οδηγού ο οποίος καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες διενεργείας των διαγωνισμών τους οποίους θα θέτει υπό την αιγίδα και προστασία του.
Τον οδηγό αυτό έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την βελτίωση του, μέχρι τα μεσάνυχτα (ώρα Μαδρίτης) της 15 Νοέμβριου του 2015, προκειμένου να τον δημοσιεύσει έγκαιρα και να ισχύσει απο την 1η Ιανουαρίου 2016.


Βασική αιτία της πρόσκλησης αυτής του ΔΣΕ, όπως σημειώνει στην ανοικτή επιστολή του, αποτελεί η διαπίστωση ότι σε πολλούς διαγωνισμούς που διενεργούνται απο Δημοσίους και Ιδιωτικούς φορεις είναι η μη αυστηρή τήρηση κανόνων και διαδικασιών που να διασφαλίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα τους. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, επισημαίνει, είναι η πρόκληση σύγχυσης στους καταναλωτές αλλά και στις αλυσίδες διανομής με συνέπεια την αμφισβήτηση της αξίας των βραβευμένων προϊόντων.


Πράγματι τα τελευταία χρόνια οι διαγωνισμοί ποιότητας ελαιολάδου πολλαπλασιάζονται με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, με οργανωτές όχι μόνο διεθνείς και Εθνικούς δημοσίους οργανισμούς αλλά και απο Ιδιωτικούς φορεις (Εφημερίδες, Περιοδικά, Ιστοσελίδες, Εκθέσεις, Εργαστήρια, Τουριστικές επιχειρήσεις, κλπ).


Όμως, στις πλείστες περιπτώσεις - σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισπανικών ΜΜΕ – φαίνεται ότι οι Οργανωτές των διαγωνισμών έχουν καθαρά επιχειρηματικούς σκοπούς και ενδιαφέρονται για τις εισπράξεις απο τις συμμετοχές και ελάχιστα η καθόλου για την ανάδειξη της πραγματικά καλής ποιότητας του ελαιολάδου.


Κατά την άποψη του ΔΣΕ, οι κανόνες των διαγωνισμών βασικά οφείλουν να διασφαλίζουν δυο προϋποθέσεις:
Πρώτον ότι τα δείγματα που παρουσιάζονται είναι αντιπροσωπευτικά μιας σημαντικής πραγματικής εμπορικής παραγωγής.


Και δεύτερο ότι η αξιολόγηση γίνεται από καταξιωμένους επαγγελματίες οργανοληπτικής ανάλυσης
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΔΣΕ στην Ελληνική και Αγγλική είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.Sedik. gr

 

Τα στοιχεία της μειωμένης αξιοπιστία των διαγωνισμών

Το θέμα της μειωμένης αξιοπιστίας των διαγωνισμών Ελαιόλαδου, έχει επισημανθεί και σχολιαστεί σε ξένα, ιδίως Ισπανικά, ΜΜΕ και εχει αναφερεθει στα ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ (βλέπε www.sedik.gr Αρχείο 2015 -12, 14, 15 Μαίου)


diagonismoi 2015 pinakas1Βασική επισήμανση για τους διαγωνισμούς τυποποιημένων λαδιών ήταν το ότι η αξιολόγηση μόλις 2- 3 εμφιαλωμένων δειγμάτων του μισού η ενός λίτρου που επιλέγονται και στέλνονται απο τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικά της παρτίδας που εκπροσωπεί η ετικέτα γιατί το περιεχομένου τους μπορεί να έχει επιλεγεί απο μια πολύ μικρή δική τους η ξένη ποσότητα.


diagonismoi 2015 pinakas2Βέβαια της κριτικής δεν διαφεύγει και ο ίδιος ο διαγωνισμός Mario Solinas του ΔΣΕ ο όποιος όπως φαίνεται απο την παράθεση των αποτελεσμάτων κατά χωρα των τελευταίων 6 ετών, αφήνει πολλές απορίες οι οποιες θα πρεπει να εξεταστούν και απο το ίδιο το ΔΣΕ αλλά και απο τις Χώρες που μετέχουν σε αυτό.