Δημοπρασία 45 τόνων οξυτ. 0,35% στις 4-9-2015


   Συνεχίζεται η διάθεση ελαιολάδου με διαγωνισμούς στην Κρήτη με την δημοπρασία πώλησης 45 τόνων οξύτητας 0,35% από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσσαράς που θα γίνει στα γραφεία του στις Μοίρες στις 4-9-2015 και ώρα 19:00.


  Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΕΔΗΚ στα πλαίσια της Συμβολής του στην διαφάνεια της αγοράς δημοσιεύει δωρεάν τις σχετικές προκηρύξεις και παράλληλα όπως έχει ανακοινώσει πρόκειται να οργανώσει Διαγωνισμό Βράβευσης για Συνεταιρικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν ορθές, διαφανείς και αποτελεσματικές πρακτικές διάθεσης.


Περισσότερα για τους διαγωνισμούς αυτούς αναφέρονται στην Ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ (www.sedik.gr) Ελαιοκομικά νέα 3-8-2015, ενώ λεπτομέρειες για την σχετική διαδικασία θα ανακοινωθούν αργότερα.

 Η ανακοίνωση της δημοπρασίας του Α.Σ. Μεσσαράς έχει ως εξής:

 Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ καλεί τους ενδιαφερόμενους αγοραστές ελαιολάδου σε πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για πώληση ελαιολάδου εσοδείας 2014-2015 έξτρα παρθένο στις 04/09/2015 και ώρα 19:00 (άνοιγμα προσφορών ) στα γραφεία του Συνεταιρισμού στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης. 

 

messaraunion3ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  45 Τόνοι Κορωνέικη (ψιλολιά) οξύτητα 0,35% δεξαμενή Δ15.


Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να πάρουν δείγμα από τις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2892022842 και 6976767416-6976767411.v Οι συμμετέχοντες αγοραστές θα καταθέσουν από μία προσφορά μόνο. Η κατακύρωση θα γίνεται στον πλειοδότη σε περίπτωση που η τιμή είναι αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.


Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%.


Ο πλειοδότης, εντός 24 ωρών από την κατακύρωση της δημοπρασίας πρέπει να καταβάλει το 10% της αξίας του ελαιολάδου ως προκαταβολή με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό του Συνεταιρισμού.


Η φόρτωση του ελαιολάδου θα γίνει εντός 10 ημερών το αργότερο (έως 14/09/2015) από την ημέρα της δημοπρασίας, από τη δεξαμενή Νο 15 του Συνεταιρισμού στις εγκαταστάσεις του στα Καπαριανά Μοιρών με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή και η εξόφληση θα γίνει πριν την φόρτωση του ελαιολάδου με τον ίδιο τρόπο. ( Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό του Συνεταιρισμού).


Η μη τήρηση των ανωτέρω από τον αγοραστή θα σημαίνει αυτόματα την ανάκληση της κατακύρωσης και την ακύρωση της δημοπρασίας .


Μετά το πέρας των (10) ημερολογιακών ημερών και εφ΄όσον δεν έχουν τηρηθεί και υλοποιηθεί τα παραπάνω, το ποσό της προκαταβολής (10% του ολικού ποσού) θα καταπίπτει ως εύλογη αποζημίωση και συμφωνημένη ποινική ρήτρα υπέρ του Συνεταιρισμού.


Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει αποδοχή όλων των όρων της παρούσας ανακοίνωσης/προκήρυξης.


ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ