Οι ελιές αυτή την περίοδο, σύμφωνα με Δελτίο που εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου στις 2-7-15, κινδυνεύεουν από διάφορους εχθρους και ασθένειες. Μία από αυτές, καθώς και τα μέτρα προστασίας τους, σύμφωνα με το Δελτίο αυτό είναι η ακόλουθη:

 

ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ ΒΛΑΣΤΟΥ :

Τα τελευταία δύο χρόνια και ιδιαίτερα τη φετινή περίοδο καταγράφονται προσβολές σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Τα συμπτώματα που εμφανίζονται είναι ξηράνσεις κυρίως κλαδίσκων.


skoyliki1Το έντομο είναι μικρή μύγα που γεννά την άνοιξη πολλά αυγά σε ομάδες σε σχισμές του φλοιού των κλαδίσκων. Οι προνύμφες τρέφονται κάτω από το φλοιό και προκαλούν ξηράνσεις κλαδίσκων που εκδηλώνονται σταδιακά την περίοδο του καλοκαιριού. Στη βάση του τμήματος που ξηραίνεται είναι εμφανές το σημείο της προσβολής καθώς παρατηρείται διαφορετικός χρωματισμός του φλοιού εξωτερικά. Η ασφαλής διάγνωση της παρουσίας της κηκιδόμυγας γίνεται ξεφλουδίζοντας προσεκτικά τον φλοιό στο σημείο αυτό ό̟ου διακρίνονται σε ομάδες πορτοκαλοκόκκινες προνύμφες. Την περίοδο αυτή παρατηρούνται κυρίως προνύμφες μεγέθους 2 – 4 χιλ.

 

 


Σε περίπτωση ̟ου δεν είναι εφικτή η ασφαλής διάγνωση της προσβολής και υπάρχει αμφιβολία να ενημερώνετε τον γεωπόνο – σύμβουλο σας ή να αποστέλλετε δείγματα στην υπηρεσία μας για περαιτέρω εξέταση. Συνιστάται η αφαίρεση και η καταστροφή των προσβεβλημένων κλαδίσκων. Οι χημικές καταπολεμήσεις την περίοδο αυτή είναι μειωμένης αποτελεσματικότητας και δεν συνιστώνται.skoyliki6

skoyliki3