Τελευταία παρατηρείται το φαινόμενο φορείς της Κρήτης απο τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα να υποβάλλουν διάφορα αιτήματα και να ζητούν την ικανοποίηση τους, ως αντιστάθμισμα για τις απώλειες απο την ΚΑΠ τις οποιες θεωρούν τελεσίδικα μη αναστρέψιμες.

Απο την άλλη πλευρά και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου φαίνεται να πλειοδοτεί, τουλάχιστο φραστικά, σε ανάλογη τακτική με γενικές και αόριστες εξαγγελίες «αντιπαροχών» που σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τις απώλειες της ΚΑΠ.
kladeutiriΗ μοιρολατρική όμως αποδοχή απο πλευράς πολιτικών, αυτοδιοικητικών και ιδιωτικών παραγόντων των αδικιών της ΚΑΠ ως τετελεσμένων και η υιοθέτηση αντί αυτών αιτημάτων για «αντισταθμιστικές» παροχές, ασφαλώς δεν αποτελει την καλύτερη τακτική ούτε απο αναπτυξιακής ούτε απο πολιτικής πλευράς για δυο σημαντικούς λόγους:

Πρώτο γιατί οι απώλειες της ΚΑΠ είναι γενικές και αφορούν το σύνολο σχεδόν των ελαιοπαραγωγών, ενώ αιτήματα για συγκεκριμένες δράσεις, έργα η ρυθμίσεις ωφελούν συνήθως πολύ λίγους.

Δεύτερο γιατί πολλά απο τα αιτήματα ασφαλώς είναι ορθά, αλλά πρεπει να διεκδικούνται κάθε ένα με τα δικά του πολιτικά και αγρονομικά επιχειρήματα και όχι σαν «αντιπαροχές» για απώλειες που αφορούν το σύνολο. Έτσι και τα ίδια αποδυναμώνονται και άλλοθι για αποφυγή επανόρθωσης των πολιτικών λαθών προσφέρουν.

Απο την άλλη πλευρά, τα ειδικά μέτρα που αντιπροτείνονται κατά καιρούς απο την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, όπως η «κατασκευή φραγμάτων», που εξήγγειλε ο Υπουργός κ. Κουκουλόπουλος, είτε η fragma2«επιδότηση των κλαδεμάτων» που πρόσφατα ανακοίνωσε ο κ. Σγουρίδης, προφανώς μπορεί να είναι χρήσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τις απώλειες των 106 εκατ. ανά έτος των ενισχύσεων που σύμφωνα με υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ αφαιρούνται απο τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης, ούτε ποσοτικά, ούτε ποιοτικά.

Τα φράγματα βεβαίως χρειάζονται και ασφαλώς πρέπει να γίνονται, όχι όμως ειδικά στην Κρήτη με την περικοπή των ενισχύσεων των ελαιοπαραγωγών!

Επίσης, η «επιδότηση των κλαδεμάτων» που εξάγγειλε ο Υφυπουργός κ. Σγουρίδης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σοβαρό αντιστάθμισμα των απωλειών της Κρήτης με την ΚΑΠ. Κι αυτό γιατί η εξαγγελία μάλλον αφορα το Μέτρο «Μηχανικός θρυμματισμός η κομποστοποίηση των υπολειμμάτων των κλαδεμάτων» που περιλαμβάνεται στο ΠΑΑ 2014-15 και έχει ένα πενιχρό προϋπολογισμό μόλις 8 εκατ. ευρώ (Agrenda “el” Απρ.2015) για 5 χρόνια.

Επί πλέον το Μετρό αυτό φαίνεται να σχεδιάστηκε, όπως λέγεται, ως αντιστάθμισμα της κατάργησης του Μέτρου προστασίας του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας και όχι για την Κρήτη όπου το ανώμαλο εδαφικό ανάγλυφο των ελαιώνων καθίστα ανέφικτη την εφαρμογή του στην συντριπτική πλειοψηφία των ελαιώνων.
Πέραν όμως απο αυτά, η εφαρμογή του μέτρου, που αμφισβητείται φυτοϋγειονομικά και περιβαλλοντικά, φαίνεται ότι θα έχει κόστος το οποιο θα απορροφά πλήρως όλη την επιδότηση! Έτσι, τους μόνους που μπορεί να ωφελήσει θα είναι οι πωλητές η ενοικιαστές των μηχανημάτων.