Μια μικρή άνοδος της τάξεως των 5-20 λεπτών σημειώθηκε στις τιμές Ελαιόλαδου τις δυο τελευταίες εβδομάδες στην Κρήτη θορύβησε παραγωγούς, μεσάζοντες και εμπόρους. Όπως είναι φυσικό, στους παραγωγούς αύξησε τις ελπίδες για ακόμη μεγαλύτερες τιμές, ενώ στους μεσάζοντες και εμπόρους αύξησε τις ανησυχίες τους για τις παραπέρα εξελίξεις. 


times290515Έτσι, σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ (www.sedik.gr) οι τιμές την 26 Μαΐου 15 κυμάνθηκαν 2,95-3,20 στην Κρητη, 3,20-3,30 στην Πελοπόννησο και 3,10-3,50 στην Κύπρο. Ωστόσο, το γεγονός πρέπει να χαρακτηριστεί μάλλον τοπικό για την αγορά της Κρήτης όπου οι τιμές είχαν υστερήσει μέχρι τώρα σημαντικά και που φαίνεται να υπάρχει αντίσταση από τους παραγωγούς να προσφέρουν τα αδιάθετα αποθέματα τους σε τιμές χαμηλότερες από ότι σε άλλες περιοχές.


Κι αυτό γιατί ως φαίνεται οι πλείστοι από αυτούς δεν ανήκουν σε εκείνους που έχουν ισχυρές πιεστικές ανάγκες, αλλά και γιατί την περίοδο αυτή θεωρούν το ελαιόλαδο ασφαλέστερο από ότι τις καταθέσεις.
Ωστόσο στο ίδιο διάστημα στην Ισπανία παρατηρήθηκε μικρή κάμψη με τις τιμές να πέφτουν κατά 2,5-5% και να κυμαίνονται μεταξύ 3,25-3,80€/κιλο ενώ και στην Ιταλία παρουσίασαν μια μικρότερη κάμψη και κυμάνθηκαν μεταξύ 5,71-5,95 €/κιλό


Έτσι η ανοδική πορεία των τιμών που άρχισε από το 2014 στην Ιταλία και Ισπανία, λογω της σημαντικής πτώσης της παραγωγής τους η οποία αντιπροσωπεύει το 70% της παγκόσμιας, φαίνεται να συνεχίζεται με μικρές διακυμάνσεις που μάλλον οφείλονται σε τοπικά αίτια (Σχ.1) και θα συνεχίζονται ενδεχόμενα μέχρι να διαπιστωθεί το μέγεθος της ερχομένης σοδειάς η οποία σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ενδείξεις στην Κρήτη δείχνει αρκετά καλή αλλά και στην Ισπανία και Ιταλία πρεπει να είναι οπωσδήποτε καλύτερη από την πολύ άσχημη περσινή.


times290515 2Οι βασικές όμως διαφορές μεταξύ των τριών χώρων που δείχνουν μια κλιμάκωση των τιμών από τα 6 € στην Ιταλία, στα 4 € στην Ισπανία και τα 3 € στην Ελλάδα, δεν εξηγούνται εύκολα με βάση τον νόμο της προσφοράς και ζήτησης, αλλά σίγουρα έχουν σχέση με την όλη οργάνωση της αγοράς των χώρων, τον ρόλο των μεσαζόντων, τον εγκλωβισμό των παραγωγών σε αποκλειστικούς αγοραστές και οπωσδήποτε την διάθεση χωρίς δημοπρασίες.