Διαφάνεια στους Καταλόγους εστίασης και χρήση επώνυμων συσκευασιών μιας χρήσης


Προγραμματίζονται διαβήματα προς Υπουργεία και Αντιπεριφέρειες


Η ανάγκη διαφάνειας στους Καταλόγους των επιχειρήσεων εστίασης με την σαφή αναγραφή του είδους των λαδιών που χρησιμοποιούνται ιδίως στα τηγανητά, αλλά και η σκοπιμότητα της υποχρεωτικής χρήσης επώνυμων συσκευασιών μιας χρήσης για το Ελαιόλαδο που προσφέρεται νωπό στα τραπέζια των Ταβερνών και άλλων επιχειρήσεων εστίασης, αποτέλεσαν κεντρικά θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δικτύου ΔΕΑΧΕ «ΕλαιοΓευσίες» που έγινε στις 19-5-15 στα Γραφεία του ΣΕΔΗΚ στα Χανια.


olivetastes2015Τα θέματα αυτά, όπως επισημάνθηκε ενώ έχουν αναφερθεί πολλές φορές και ενώ έχουν υποβληθεί με σχετικό Υπόμνημα από τον Ιούλιο του 2014 προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, την Περιφέρεια και τις Αντιπεριφέρειες Κρήτης, αλλά και στους Βουλευτές της Κρήτης, δυστυχώς, δεν αντιμετωπίστηκαν με ενδιαφέρον και έτσι παραμένουν ακόμη άλυτα. Κι αυτό ενώ δεν έχουν κανένα κόστος για τον προϋπολογισμό και ενώ από την άλλη πλευρά η επίλυση τους θα αποβεί πολύ θετική για την τοπική και εθνική οικονομία.


Όπως υπογραμμίστηκε, με το Υπόμνημα που υποβλήθηκε, το γεγονός της μη τήρησης της διάταξης αρ. Α2-861/22-8-2013 η οποια στο άρθρο 91, παρ.4. προβλέπει ότι στους καταλόγους πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα και «το είδος των χρησιμοποιούμενων ελαίων και η χρήση τους» όπως είναι γνωστό, δεν εφαρμόστηκε ούτε γενικά αλλά ούτε από λίγες έστω επιχειρησεις.


Έτσι, όμως επισημάνθηκε, με την ανοχή των αρχών γίνεται παραπλάνηση των καταναλωτών και αθέμιτος ανταγωνισμός προς τις Ταβέρνες του Δικτύου «ΕλαιοΓευσιες» που χρησιμοποιούν αποκλειστικά σε όλα τα φαγητά και τηγανητά ελαιόλαδο!
Συζητήθηκε επίσης το ότι η Ελλάδα, τρίτη Ελαιοπαραγωγός χώρα του κόσμου ενώ έχει άμεσα σημαντικά συμφέροντα δεν ακολούθησε τις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και προσφατα την Κύπρο, οι οποίες ήδη θεσμοθέτησαν την υποχρεωτική χρήση επώνυμων συσκευασιών μιας χρήσης για το νωπό ελαιόλαδο που προσφέρεται στα Τραπέζια των Ταβερνών και άλλων επιχειρήσεων εστίασης.


Αυτό επιβάλλεται για μια σειρά από λόγους όπως η προβολή της υγιεινής και γευστικής άξιας του ποιοτικού ελαιολάδου, η ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού αλλά και η διασφάλιση της υγείας καταναλωτών.


Το δίκτυο «ΕλαιοΓευσίες» και οι δράσεις που έγιναν


Κατά την συνεδρίαση του ΔΣ του Δικτύου «ΕλαιοΓευσίες» στην οποια μετείχαν ο Πρόεδρος του κ, Μπομπολάκης από τα Χανιά, τα Μέλη Οθωνας και Φρυγανάκη από Ρεθυμνο και Πατεράκης από Ηράκλειο, ενώ μέλος Κολυδακης από Σητεία επικοινώνησε μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκε η αποτελεσματικότητα των δράσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ αποφασίστηκαν και αρκετές άλλες νέες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν προσεχώς
Βασικοί στόχοι των δράσεων θα είναι η ενδυνάμωση και αύξηση του κύρους και της αξιοπιστίας του Δικτυού, η προβολή του στα ΜΜΕ, η οργάνωση εκδηλώσεων προς ενημέρωση του κοινού για των τοπικών παραγόντων για τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου και την υπεροχή του έναντι των υποδεέστερων και ενδεχόμενα επιβλαβών στην υγεία σπορελαίων.
Υπόψη ότι το Δίκτυο Αποκλειστικής Χρήσης Ελαιολάδου (ΔΕΑΧΕ) με το διακριτικό τίτλο «Ελαιογευσίες» ιδρύθηκε με την νομική μορφή του ΝΠΙΔ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, διοικείται από 5/ μελές ΔΣ με βάση νόμιμο Καταστατικό και ΑΦΜ. Τα σημερινά Μέλη του εμφαίνονται στην ιστοσελίδα www.olivetastes.eu, ενώ νέα μέλη μπορούν να γίνουν όποιοι αποδέχονται τους όρους του Καταστατικού που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οι δράσεις που μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν συνοπτικά περιλαμβάνουν:
Παροχή Πιστοποίησης μετά από επιθεώρηση, παραγωγή και μετάδοση Ραδιοτηλεοπτικών spots και καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο, παραγωγή ενημερωτικών έντυπων στα Αγγλικά, εφοδιασμός των πιστοποιημένων Μελών με επιτραπέζια διαφημιστικά stands στα Ελληνικά και Αγγλικά που τοποθετούνται στα Τραπέζια, εφοδιασμός ειδικών ετικετών για την αποκλειστική χρήση ελαιολάδου που τοποθετούνται στους Καταλόγους


Προσεχείς Δράσεις του Δικτύου


Οι δράσεις προώθησης και προβολής που θα γινουν στο άμεσο μέλλον με την υποστήριξη του ΣΕΔΗΚ και δαπάνες των Μελων του Δικτυού η μέσα από νέα προγράμματα είναι:

 

-Επιθεώρηση των καταστημάτων των Μελών από εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή και παροχή της ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015.

-Οργάνωση ομαδικών διαφημίσεων σε τοπικά ΜΜΕ (Εφημερίδες, Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθμούς) με συμμετοχή στις δαπάνες των Μελών του Δικτύου.

-Υποβολή νέου υπομνήματος στα αρμόδια Υπουργεία και τις αρχές για την τήρηση της διάταξης για την αναγραφή του είδους των λαδιών στους Καταλόγους και την νομοθέτηση υποχρεωτικής χρήσης επωνύμων συσκευασιών μιας χρήσης στα Τραπέζια

Οργάνωση Ημερίδας για την τα θετικά και αρνητικά της χρήση του ελαιολάδου η σπορελαίων στα τηγανητά

-Ανάρτηση ιδιαίτερης σελίδας των Μελών του Δικτύου με φωτο και στοιχειά της θέσης της επιχείρησης στην Ιστοσελίδα του Δικτύου www.olivetastes.eu 

-Εκτύπωση αφισών με νέο λογότυπο για χρήση εντός και εκτός του Καταστήματος

-Παραγωγή αφισών με Λογότυπο για την πρόσοψη των Καταστημάτων.

-Χρήση μη ξαναγεμιζόμενων φιαλών ελαιολάδου στα Τραπέζια Ταβερνών

-Οργάνωση εκδηλώσεων προβολής από Μέλη του Δικτύου για παιδιά η άλλες ομάδες πληθυσμού.

-Συμμετοχή σε έρευνα για την διατροφή και το ελαιόλαδο που οργανώνει ο - ΣΕΔΗΚ με συμπλήρωση ερωτηματολογίου και δωρεάν προσφορά του βιβλίου «Παραδοσιακής Κρητικής Διατροφής» από τα Μέλη του Δικτύου σε πελάτες που συμπληρώνουν το σχετικό ερωτηματολόγιο.