Οι ελιές  κατα την ανοιξη,  σύμφωνα με  Δελτίο που εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου στις 8-5-15, κινδυνεύεουν από διάφορους εχθρους και ασθένειες. Κυριότερες από αυτές, καθώς και τα μέτρα προστασίας τους, σύμφωνα με το Δελτίο αυτό είναι οι ακόλουθες:

 

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ-ΨΥΛΛΑ (Euphyllura phillyreae)

 

vamvakada2Οδηγίες:Το έντομο καλύπτει τη νέα βλάστηση (φύλλα και ταξιανθίες) με λευκό βαμβακώδες έκκριμα. Σπάνια ζημιώνει την παραγωγή. Σε ελαιώνες με κανονική ανθοφορία δεν υπάρχει ανάγκη καταπολέμησης. Εάν εμφανισθούν υψηλοί πληθυσμοί (πάνω από 30% στο σύνολο των ανθέων) και σε περιπτώσεις μειωμένης ανθοφορίας συστήνεται επέμβαση με εγκεκριμένο εντομοκτόνο μαζί με ειδικό διαβρεκτικό ώστε το φάρμακο να διαπερνά τα κηρώδη εκκρίματα και να φτάνει στα ευαίσθητα στάδια του εντόμου.

 

 

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ  (Prays oleae)


Οδηγίες:Η ανθόβια γενιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πληθυσμοί που καταγράφονται στο δίκτυο παγίδευσης στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές είναι υψηλοί .
Στις μεσοπρώιμες και στις όψιμες περιοχές συνιστάται αντιμετώπιση μόνο:
• Σε ελαιώνες συμβατικής γεωργίας με μειωμένη ανθοφορία (30- 40% της κανονικής) και
• Σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης στην επόμενη (καρπόβια) γενιά.
• Ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία δεν έχουν ανάγκη καταπολέμησης.

Χρόνος επέμβασης:
Μεσοπρώιμες περιοχές : άμεσα με τη λήψη του δελτίου
Όψιμες περιοχές : Στην έναρξη της άνθησης (όταν έχει ανοίξει το 5-25% των ανθέων)

 

 

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ (Palpita unionalis)


Margaronia

 

Χρόνος επέμβασης:
Οι προνύμφες προσβάλουν την νεαρή βλάστηση (νεαρά φύλλα και τρυφερούς βλαστούς). Ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα και τα δενδρύλλια στα φυτώρια.
Χρόνος επέμβασης:

Μεσοπρώιμες περιοχές : 12 - 14 Μαΐου

 

 

ΠΟΛΛΙΝΙΑ (Pollinia pollini)


polliniaΤα κοκκοειδή αποτελούν σοβαρό εχθρό κυρίως στα παραμελημένα και εξασθενημένα ελαιοδέντρα. Η πολλίνια εγκαθίσταται στις μασχάλες κλάδων και κλαδίσκων του δέντρου, σε πληγές ή σχισμές του φλοιού, και σε οφθαλμούς, εμποδίζοντας την κανονική ανάπτυξη τους. Τα δέντρα εμφανίζουν μικρού μήκους βλαστούς, μικροφυλλία και νέκρωση των λεπτών κλαδίσκων. Από παρατηρήσεις μας διαπιστώθηκαν τα ευαίσθητα στάδια στα εντομοκτόνα στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.
• Ο πληθυσμός των κοκκοειδών ελέγχεται κυρίως με καλλιεργητικά μέτρα όπως κλάδεμα, άρδευση, ισορροπημένη λίπανση, αφαίρεση και απομάκρυνση των προσβεβλημένων και εξασθενημένων κλαδιών.

Χρόνος επέμβασης:

• Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής συστήνεται αντιμετώπιση:
Πρώιμες περιοχές : 11 – 14 Μαΐου
Μεσοπρώιμες περιοχές 17 – 19 Μαΐου

 


ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ (Aspidiotus nerii) και ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ (Parlatoria oleae)

Οδηγίες:


Στις μεσοπρώιμες και όψιμες ̟εριοχές δια̟ιστώθηκαν οι κινητές μορφές και τα ευαίσθητα στάδια για την αντιμετώπισή τους.
• Αντιμετωπίζονται κυρίως με τα καλλιεργητικά μέτρα που περιγράφονται για την πολλίνια με τα οποία εξασφαλίζεται η ευρωστία των δέντρων.

Χρόνος επεμβασης:

• Σε δέντρα με πυκνούς πληθυσμούς συστήνεται επέμβαση
Μεσοπρώιμες περιοχές : 11 – 14 Μαΐου
Όψιμες περιοχές : 19 – 21 Μαΐου