Αρχίζουν να γενικεύονται πλέον οι πωλήσεις ελαιολάδου με   διαγωνισμούς στην Κρήτη,  οπως φαίνεται  απο τις  ανακοινώσεις των προκηρύξεων που  δημοσιευονται   στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ. 

 apothiki5 Ετσι, μετα τους Συν/σμους Ζάκρου και Δάφνης Σητείας,  ανακοινώνεται σήμερα και η   προκήρυξη του Διαγωνισμού  του Αγροτικού Συν/σμού Μεσσαράς  για 100 τόνους ελαιολάδου,  έξτρα παρθένου οξυτητας 0,17 % που θα γινει στις 23 Μαρτίου 2015 στα Γραφεία του Συν/σμού στις Μοίρες Ηρακλείου.

 

   Ο ΣΕΔΗΚ δημοσιεύει δωρεάν και αυτή την προκήρυξη οπως  κάνει  μεχρι τωρα και θα εξακολουθήσει να κάνει και στο μέλλον και για άλλες αναλογες προκηρύξεις, προκειμένου να συμβάλλει στην διαφάνεια της αγοράς και στην εξασφάλιση  καλύτερων τιμών  για τους παραγωγούς.

 

          Το ακριβές κείμενο της Προκήρυξης έχει ως εξής:

 

 Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ καλεί τους ενδιαφερόμενους αγοραστές ελαιολάδου σε πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για πώληση ελαιολάδου εσοδείας 2014-2015 έξτρα παρθένο στις 23/03/2015 και ώρα 19:00 (άνοιγμα προσφορών ) στα γραφεία του Συνεταιρισμού στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ:100 Τόνοι Κορωνέικη (ψιλολιά)
Οξύτητα 0,27 %
Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να πάρουν δείγμα από τις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2892022842 και 6976767416-6976767411.


Οι συμμετέχοντες αγοραστές θα καταθέσουν από μία προσφορά μόνο. Η κατακύρωση θα γίνεται στον πλειοδότη σε περίπτωση που η τιμή είναι αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.


Ο πλειοδότης, εντός 24 ωρών από την κατακύρωση της δημοπρασίας πρέπει να καταβάλει το 10% της αξίας του ελαιολάδου ως προκαταβολή με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό του Συνεταιρισμού.


messaraunion2Η φόρτωση του ελαιολάδου θα γίνει εντός 10 ημερών το αργότερο (έως 02/04/2015) από την ημέρα της δημοπρασίας, από την δεξαμενή Νο 20 του Συνεταιρισμού στις εγκαταστάσεις του στα Καπαριανά Μοιρών με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή και η εξόφληση θα γίνει πριν την φόρτωση του ελαιολάδου με τον ίδιο τρόπο. ( Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό του Συνεταιρισμού).
Η μη τήρηση των ανωτέρω από τον αγοραστή θα σημαίνει αυτόματα την ανάκληση της κατακύρωσης και την ακύρωση της δημοπρασίας .


Μετά το πέρας των (10) ημερολογιακών ημερών και εφ΄όσον δεν έχουν τηρηθεί και υλοποιηθεί τα παραπάνω, το ποσό της προκαταβολής (10% του ολικού ποσού) θα καταπίπτει ως εύλογη αποζημίωση και συμφωνημένη ποινική ρήτρα υπέρ του Συνεταιρισμού.


Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει αποδοχή όλων των όρων της παρούσας ανακοίνωσης/προκήρυξης.

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ