Παροχή τεχνογνωσίας από ειδικευμένο προσωπικό και αυτοδιαχείριση στην εμπορία των προϊόντων


ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ, Μάρτιος 2015, Π.Πρωτογεράκη


Πράσινο φως για οκτώ οργανώσεις σε επίπεδο Νομού Ηρακλείου άναψε μεταξύ αυτών και για την Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς του Α/Σ Μεσσαράς, που είναι από τις μεγαλύτερες σε επίπεδο Κρήτης, αριθμώντας 360 μέλη, που ταυτόχρονα είναι και μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσαράς με 13.500 στρέμματα που μεταφράζονται σε 233.000 ελαιόδεντρα περίπου.


profile1Όπως αναφέρει ο Υποδιευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσαράς κ. Αντώνης Αλεξανδράκης το πρώτο ζητούμενο, που ήταν η αναγνώριση της Οργάνωσης ως ΟΕΦ (δηλαδή ως Οργάνωση Ελαιοκομικών Φορέων ) επιτεύχθηκε, καθώς η έγκριση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου ήρθε στις 12 Φεβρουαρίου 2015 και έκτοτε, μετά τη σύσταση της Οργάνωσης Παραγωγών έγινε εφικτή και η υποβολή προτάσεων σε προγράμματα.


Υποβολή προτάσεων


«Πρώτος στόχος μας ήταν η υποβολή πρότασης στον Κανονισμό 611/ 2014 την οποία έχοντας προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία και έχοντας αποκτήσει την έγκριση ως φορέας, καταθέσαμε μια μέρα μετά δηλ. στις 13 Φεβρουαρίου 2015. Ο φάκελος που υποβλήθηκε περιλαμβάνει έναν αξιόλογο προϋπολογισμό για την τριετία 2015- 2017 και αναμένουμε την έγκριση φακέλου και του προϋπολογισμού από το Υπουργείο, το αργότερο μέχρι τέλος του μήνα. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 85% του αρχικού προϋπολογισμού που καταθέσαμε, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από ιδία συμμετοχή. Πέρα από την πρόταση όμως που υποβάλαμε ως ΟΕΦ, μπορούμε να συμμετάσχουμε και σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΕΕ 1308/2013 τα οποία θα ανοίξουν στην πορεία, αποκομίζοντας τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τα μέλη μας», όπως σημειώνει ο κ. Αλεξανδράκης. 


Στόχοι- Οφέλη


Οι Οργανώσεις Παραγωγών είναι πλέον το ζητούμενο για την Ευρώπη, καθώς αποτελούν μικρά ευέλικτα σχήματα που μπορούν να πετύχουν σημαντικά οφέλη. 


messaraunion3Μέσα από τη σύσταση της Οργάνωσης Παραγωγών Ελαιολάδου Μεσαράς τα μέλη μπορούν να αποκομίσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη. Είτε άμεσα με την παροχή εργαλείων, εφοδίων κλπ, είτε έμμεσα με καλύτερη, οικονομικότερη καλλιέργεια αποκτώντας παράλληλα και υπεραξία στο προϊόν τους.
«Πρωταρχικός στόχος, όπως τονίζει ο κ. Αλεξανδράκης είναι η επιμόρφωση των παραγωγών σε θέματα ελαιοκαλλιέργειας, απευθείας στο χωράφι και σε μικρές ομάδες παραγωγών. 


Τώρα με ειδικευμένους γεωπόνους περνάμε την γνώση απευθείας στον παραγωγό. Καθοδηγούμε σωστά τους παραγωγούς στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, ώστε να εξασφαλίσουμε άριστη καλλιέργεια. 


Δεύτερος στόχος είναι η οικονομία των πόρων, για παράδειγμα το νερό που θα μάθει ο παραγωγός να το διαχειρίζεται σωστά. Παράλληλα θα γίνεται επιμόρφωση στους παραγωγούς για τη διαχείριση των υποπροϊόντων, όπως είναι τα υπολείμματα κλαδέματος, που εναλλακτικά μπορούμε να τα μετατρέπουμε σε κομπόστ, δηλαδή σε λίπασμα οργανικό. 


Μέσω της Οργάνωσης θα έχουμε καλύτερες εισροές και οικονομικό όφελος από την αγορά μαζικών εφοδίων ( φαρμάκων και λιπασμάτων) και φυσικά θα μπορούμε να έχουμε πλήρη διαχείριση με την εμπορία και των προϊόντων (ελιά- ελαιόλαδο) απευθείας από τους παραγωγούς. Το ορθότερο θα ήταν η καθετοποίηση της παραγωγής, συνεχίζει ο κ. Αλεξανδράκης, αλέθοντας όλα τα μέλη σε ένα κοινό εργοστάσιο, προχωρώντας και σε τυποποίηση και εμπορία του προϊόντος, ώστε ο παραγωγός να μπορεί να απολαμβάνει καλύτερες τιμές. 


Υποδομές- Εξοπλισμός


«Στην Οργάνωση μας διαθέτουμε τυποποιητήριο ελαιολάδου, πλήρως εξοπλισμένο, και θα εφαρμόσουμε την τεχνογνωσία του αζώτου για να μην οξυδώνεται το λάδι, που έχουμε σε δεξαμενές με μεγάλη χωρητικότητα. Διαθέτουμε επίσης συσκευαστήριο ελιάς, εδαφολογικό εργαστήριο και εργαστήριο ελαιολάδου, που παρέχουν τεχνογνωσία στους παραγωγούς μας. Τα τυποποιητήρια μας είναι πιστοποιημένα σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα, ένα μεγάλο πλεονέκτημα, που εφόσον το διαχειριστεί σωστά η Οργάνωση έχει να αποκομίσει πολλά οφέλη. Μια καινοτομία που θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε είναι η κοινή άλεση, κάτι που ήδη γίνεται στις χώρες της Ευρώπης, Ιταλία και Ισπανία με άριστα αποτελέσματα. 


Μέσω αυτής ο παραγωγός προσκομίζοντας ένα μικρό δείγμα ελαιοκάρπου, ξέρει τι λάδι θα βγάλει και τι ποιότητας και αφού μαζευτεί ο καρπός αρχίσει η διαδικασία χωρίς διακοπή με καλύτερο προγραμματισμό. Έτσι γίνεται πιο οικονομική η άλεση και πιο ποιοτική. Επίσης η Οργάνωση εκπροσωπώντας τα μέλη της, θα μπορεί να παρεμβαίνει, όπου θεωρεί ότι θίγονται τα συμφέροντά της, όπως είναι η δακοκτονία. 


Κλείνοντας ο κ. Αλεξανδράκης απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους παραγωγούς να ανταποκριθούν και να γίνουν μέλη της Οργάνωσης και μέσω της αυτοδιαχείρισης, που είναι και ο θεμέλιος λίθος της σύστασης και λειτουργίας των Οργανώσεων, να πετύχουν την υπεραξία που επιδιώκουν για το προϊόν τους.